Privacy kandidaten

Wanneer je op deze site solliciteert naar een baan, worden de persoonsgegevens uit je sollicitatie verzameld door GoStudent GmbH, gevestigd in [Ernst-Melchior-Gasse 20/6th floor, 1020 Vienna, Austria]. Wanneer je contact wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar [data-privacy@gostudent.org]. De verantwoordelijke kan, indien nodig, je persoonsgegevens delen met de lokale dochteronderneming in verband met de functie waarnaar je solliciteert. Je persoonsgegevens worden verwerkt om de activiteiten van de verantwoordelijke op het gebied van werving te faciliteren, waaronder het opzetten en voeren van sollicitatiegesprekken en tests voor sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten, en wat verder nodig is in het wervings- en selectieproces.

Deze verwerking is wettelijk toegestaan op grond van art. 6(1)(f) van de Verordening (EU) 2016⁄679 (Algemene verordening gegevensbescherming) voor zover dit noodzakelijk is voor het behartigen van de legitieme belangen die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft, namelijk het werven, beoordelen en selecteren van sollicitanten. Je persoonsgegevens worden gedeeld met Greenhouse Software, Inc., een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde leverancier van clouddiensten, die door de verwerkingsverantwoordelijke is ingeschakeld om namens de verwerkingsverantwoordelijke het wervings- en selectieproces te helpen faciliteren. Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt, worden je persoonsgegevens dan ook naar de Verenigde Staten overgedragen zodra je ze via deze site verstrekt. Omdat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat de privacywetgeving van de Verenigde Staten geen toereikend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die van betrokkenen in de EU worden verzameld, zal de overdracht onderworpen zijn aan passende aanvullende veiligheidsmaatregelen op grond van toepasselijke standaardcontractbepalingen.

Als je een exemplaar van de standaardcontractbepalingen wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar [data-privacy@gostudent.org]. Je persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke bewaard zolang dat nodig is om je sollicitatie te beoordelen. Op grond van de AVG heb je het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens, en om beperking van de verwerking van die gegevens te verzoeken. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien kun je een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie van de EU.