Privacybeleid

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitstalige verklaring inzake gegevensbescherming en de vertaalde (in dit geval Nederlands) versies, heeft de Duitstalige versie voorrang.

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is
GoStudent NL BV
Teleportboulevard 120
1043 EJ Amsterdam
Handelsregisternummer FN 447118 b

Welke gegevens worden verwerkt en waar komen deze gegevens vandaan?

We verwerken de persoonsgegevens die we van u ontvangen als onderdeel van de zakelijke relatie.

Deze persoonsgegevens bevatten onder meer:

Soort school
School niveau
Telefoonnummer
E-mail, indien bekend
Vragen die aan de gemeenschap worden gesteld
Antwoorden die worden teruggestuurd
Betalingsinformatie, indien bekend
Profielfoto, indien overeenkomstig
Identificatiegegevens van het apparaat waarop de “GoStudent” app is geïnstalleerd.
Schoolvakken waarop men, indien bekend, een groot aantal antwoorden zou willen geven
Profielbeschrijving, indien bekend
Informatie die relevant is voor het onderwijs (zoals examendata, cijfers, leerproblemen, etc.), indien bekend

Cookies

Op deze website worden cookies opgeslagen om het gebruik van deze website en communicatie te vereenvoudigen en om onze aanwezigheid op het internet beter af te stemmen op je behoeften. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en bevatten geen virussen. Je kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van de browser.

Google Analytics

We gebruiken ook Google Analytics op deze website. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van onze internetaanbiedingen kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is geregistreerd bij het programma “EU-US Privacy Shield” van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Externe providers, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe providers, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval je IP-adres met andere Google-gegevens in verband brengen. Je kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen je er echter op wijzen dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stem je in met de verwerking van de gegevens die Google over jou verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met effect voor de toekomst worden tegengesproken. Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de pagina te gaan om Google-advertenties te deactiveren (http://www.google.com/privacy_ads.html). Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief te gaan (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Factoring

Het staat de aanbieder/contractpartner (GoStudent GmbH) vrij om onbeperkt gebruik te maken van de diensten van factorbanken met vestigingen in de Europese Unie (ontvangers van gegevens).

Op welke juridische gronden en voor welke doeleinden wordt de gegevensverwerking uitgevoerd?

Wij verwerken je persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Om geschillen en serviceproblemen op te lossen, om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen en/of op basis van gerechtvaardigde belangen (in het bijzonder cookies, webanalyse, gebruik voor reclamedoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven), tenzij uw belangen bij vertrouwelijkheid zwaarder wegen.

- Om contractuele verplichtingen na te komen

(Artikel 6, lid 1, letter b AVG):
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, in het bijzonder om onze contracten met je na te komen. Het doel van de gegevensverwerking om aan het contract te voldoen, is primair om de leerdiensten die we aanbieden af te handelen.

- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

(Artikel 6, lid 1, letter c AVG):
De verwerking van persoonsgegevens vindt ook plaats om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Voorbeelden van een dergelijke gegevensverwerking op basis van een wettelijke verplichting zijn het voeren van een goede boekhouding.

- Om legitieme belangen te beschermen

(Artikel 6, lid 1, letter f AVG):
Wij verwerken persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, tenzij uw belangen bij vertrouwelijkheid zwaarder wegen.

In de volgende gevallen vindt gegevensverwerking plaats ter bescherming van gerechtvaardigde belangen:
- reclame en marketing
- verbetering van ons aanbod en onze website

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Wij geven persoonsgegevens van door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. IT-dienstverleners) uw gegevens door als dit nodig is om de betreffende dienst te vervullen. Alle verwerkers zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te verwerken in het kader van de opdracht door ons.

Indien er een wettelijke verplichting is, geven wij persoonsgegevens door aan openbare lichamen en instellingen (bijv. Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken).

Hoe lang worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, worden ze automatisch verwijderd.

We bewaren de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract voor de duur van de gehele zakelijke relatie en in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (bijv. Na de bedrijfscode of de federale belastingcode). Daarnaast houden wij rekening met de wettelijke verjaringstermijnen, die volgens het Algemeen Burgerlijk Wetboek (ABGB) in bepaalde gevallen kan oplopen tot 30 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers van deze persoonsgegevens, de bewaartermijn, de herkomst van de persoonsgegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie en verwijdering
U heeft het recht om correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, op voorwaarde dat de verwerking van de gegevens niet rechtmatig is en er geen wettelijke verplichtingen van onze kant zijn om de verwijdering te voorkomen.

Beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken tot beperking van de verwerking van uw gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de overdracht van de gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan te vragen. U hebt het recht om de persoonsgegevens door ons rechtstreeks te laten verzenden naar een door u genoemde verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.

Tegenstrijdigheid
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u bezwaar maakt, zullen wij geen persoonsgegevens meer van u verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat onze redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden; In dat geval stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Om uw rechten met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met [email protected]

Klacht
U hebt het recht om contact op te nemen met de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit
Wickenburggasse 8
1080 Wenen
+43 1531 15-202525
E-mail: [email protected] om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw aanspraken op gegevensbescherming zijn geschonden.