Προστασία προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων

Όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα προσωπικά δεδομένα της αίτησής σας συλλέγονται από την GoStudent GmbH, που βρίσκεται στη διεύθυνση [Ernst-Melchior-Gasse 20/6th floor, 1020 Vienna, Austria] και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο[data-privacy@gostudent.org]. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, με βάση την ανάγκη ενημέρωσης, στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της τοπικής θυγατρικής, στη θέση της οποίας απευθύνεται η αίτησή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διαχείρισης προσλήψεων και σχετικών δράσεων που αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την οργάνωση και πραγματοποίηση συνεντεύξεων και τεστ, την αξιολόγηση και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης.

Η επεξεργασία αυτή είναι νομικά επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(f) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016⁄679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) ως απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων για απασχόληση. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στην Greenhouse Software, Inc., μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην οποία έχει ανατεθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η διαχείριση της διαδικασίας προσλήψεων. Κατά συνέπεια, εάν βρίσκεστε εκτός Αμερικής, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στην Αμερική μόλις τα υποβάλετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Καθώς η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων των ΗΠΑ δεν εξασφαλίζει επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν στην ΕΕ, η διαβίβαση θα υπόκειται στις κατάλληλες επιπρόσθετες διασφαλίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας στο [data-privacy@gostudent.org]. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθ'όλη τη διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης εργασίας σας. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους καθώς και την περιορισμένη επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή της ΕΕ.