27% van de scholen in Nederland maakt gebruik van Artificial Intelligence

21 February 2022

  • Nederland heeft de hoogste AI-dekkingsgraad (27%) in vergelijking met andere landen in Europa (18%)
  • De adoptie van AI in Nederlandse huishoudens is laag (6%);
  • 36% van de ouders in Nederland is voorstander van het gebruik van AI op scholen;
  • Op 31% van de Nederlandse scholen wordt nog geen gebruik gemaakt van digitale leermethoden;
  • Inzet van AI vooral bedoeld voor optimaliseren leeromgeving en prestaties.

Volgens onderzoek, dat is vrijgegeven door de online bijlesaanbieder GoStudent, scoort Nederland hoog met het gebruik van AI op scholen. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat socio-demografische factoren een grote rol bij toegang tot en adoptie van innovatieve leermethoden.

Felix Ohswald, co-founder & CEO GoStudent: “Door het toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie in het onderwijs worden de onderwijsresultaten steeds beter meetbaar. Dit biedt enorme mogelijkheden voor optimalisatie: lesmaterialen en onderwijsmethoden kunnen veel beter worden afgestemd op de behoeften van elk kind en de onderwijsresultaten kunnen beter worden gevolgd.”

Nederland heeft een AI-dekkingsgraad van 27% 27% van de Nederlandse scholen gebruik maakt van op AI-gebaseerde leermethoden. Nederland heeft hiermee de hoogste AI-dekkingsgraad, het Europees gemiddelde cijfer ligt op 18%. Frankrijk scoort met 11% laag.

AI-adoptie in Nederland is 6% Ondanks dat er op scholen in Nederland veel gebruik wordt gemaakt van op AI gebaseerde leermethoden, zien we dit thuis bijna niet terug. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 6% van de ouders dergelijke leermethoden ook thuis aan hun kinderen aanbieden. 9% zegt regelmatig gebruik te maken van educatieve video’s. De toegang tot adaptieve leermethoden zullen, zo blijkt uit dit onderzoek, onder andere bepaald worden door economische factoren en woongebied.

36% van de ouders in Nederland is voorstander van het gebruik van AI op scholen Ondanks dat een groot deel van de Nederlandse ouders voor het gebruik van AI is, is ook 17% tegen het gebruik hiervan. Het overgrote deel is neutraal in deze stelling. Ouders van 10- tot 12-jarigen (41%) zijn meer vóór het gebruik van AI dan ouders van 13- tot 15-jarigen (33%) en ouders van 16- tot 18-jarigen (33%). Ook bleek uit dit onderzoek dat ouders in Nederland waarvan de kinderen bijles kregen meer vóór het gebruik van AI zijn dan ouders waarvan de kinderen geen bijles kregen.

Inzet van AI vooral bedoeld voor optimaliseren leeromgeving en prestaties

De 4 meest genoemde redenen om AI op school te gebruiken zijn:

Om de prestaties van leraren te volgen (46%);

Om de prestaties van de leerlingen te analyseren (52%);

Om een leeromgeving te creëren op basis van de behoefte van de leerlingen (58%);

Om de prestaties van de school te volgen (54%).