Kayıt Koşullarımız

GoStudent Ltd. Şti. Son güncelleme 11.12.2023 için Kayıt Koşulları Kullanıcılar için (nachfolgend die "AGB")

1. KAPSAM

1.1. Merkezi Viyana’da bulunan ve Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı GoStudent GmbH (kısaca “GoStudent” olarak anılacaktır); gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org alan adları üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.

1.2.Platform’a kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) burada yer alan Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. İşbu Kayıt Koşulları, Kullanıcılar’ın Platform’u ziyaret ederken ve Platform’da sunulan işlev ve hizmetlerden yararlanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Kullanıcı olarak kullanımı durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan ve buradaki koşullardan sapan, bunlara aykırı olan veya munzam nitelikteki başkaca koşullar; bunlara açıkça karşı çıkılmamış olsa dahi, GoStudent ile Kullanıcı arasındaki ilişkiye herhangi bir şekilde dahil değildir.

1.4. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler, sunulan ana hizmetleri etkilememek ve makul olmayan şekilde Kullanıcı’nın aleyhine olmamak kaydıyla, GoStudent tarafından şu sebeplere dayalı olarak her zaman değiştirilebilir: özellikle Platform’a veya eğitmen sözleşmesine ilişkin yasal veya düzenleyici sebepler; (siber) güvenlik; Platform’un mevcut işlevlerini daha da geliştirmek veya optimize etmek ve ek işlevler eklemek; yeni teknik gelişmeleri uygulamak, teknik ayarlamalar yapmak ve sunulan tüm hizmetlerin gelecekteki işlevselliğini sağlamak. Ayrıca, münhasıran Kullanıcılar’ın lehine olan veya tamamen editoryal olan değişiklikler gerekçe gösterilmeksizin yapılabilir.
GoStudent, işbu Kayıt Koşulları’nda değişiklik yapması durumunda Kullanıcı’ya e-posta yoluyla bildirimde bulunacak ve Kullanıcı’yı hakları ve eylemlerinin sonuçları hakkında bilgilendirecektir. Planlanan değişikliğe ilişkin bilgilerin yanında, Kullanıcı’ya Kayıt Koşulları’nın değiştirilmesine itiraz etmesi için en az 30 günlük makul bir süre verilecektir. Kullanıcı belirtilen süre içinde değişikliklere itiraz ederse, yürürlükte olan eğitmen sözleşmesi mevcut Kayıt Koşulları altında devam edecektir.

1.5. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da https://www.gostudent.org/tr/gizlilik adresinde yer alan Gizlilik Politikaları’ndan ulaşılabilir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMET TANIMI

2.1. Kullanıcılar ve Platform’a eğitmen olarak kayıt olan kişiler (“Eğitmen” olarak anılacaktır), Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.

2.2. Platform’da video ders sunmak isteyen herkes Eğitmen olarak kayıt olabilir. Eğitmen olarak kayıt olacak kişilerin okul öğretmeni olmaları şart değildir. Eğitmen tarafından Platform üzerinde sunulan hizmetler ücrete tabi ise bu durum açık ve net bir şekilde belirtilecektir.

2.3. Bir Kullanıcı ve Eğitmen arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için yapılacak sözleşme doğrudan Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilecektir (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır).

2.4. GoStudent Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Eğitmen Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. GoStudent ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar ve Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki sürece ilişkin destek hizmetleri verir. GoStudent, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak GoStudent, Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’nin tarafı olmayacaktır.

2.5. GoStudent, Platform üzerinden (ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi) başka hizmetler de sunabilir. Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma zorunluluğu yoktur.

2.6 Platformun tam olarak kullanılabilmesi için Kullanıcı’nın üçüncü taraf yazılımları (ücretsiz yazılımlar) indirmesi ve kurması gerekebilir. GoStudent, sözleşmeye girmeden önce gerekli tüm yazılım ürünleri hakkında Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

3.1. Platform’u kullanmak isteyen kişilerin Kayıt Koşulları’nı kabul ederek Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Platform’u yalnızca Kullanıcı veya Eğitmen olarak kayıt olan kişiler kullanabilecektir. Platform’a kayıt ücretsizdir.

3.2. Kullanıcı kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Kullanıcı, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.

3.3. GoStudent’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Kullanıcı olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Kullanıcılar’ın Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir iptal durumunda, Kullanıcı’nın satın aldığı ve henüz kullanmadığı video ders kredileri Kullanıcı’ya GoStudent tarafından iade edilir. GoStudent, bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanır.

3.4. Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Eğitmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir.

3.5. GoStudent, Kullanıcı tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Kullanıcı hesabı oluşturarak Kullanıcı’nın Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Kullanıcı, ilgili belgelerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresini GoStudent’a (destek@gostudent.org) bildirmekle yükümlüdür. Bu e-posta adresinin değişmesi halinde Kullanıcı, yeni e-posta adresini GoStudent’a derhal bildirmelidir.

4. KREDİLERLE ALINAN VİDEO DERSLER HAKKINDA EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

4.1. Eğitmen Sözleşmeleri, işbu Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilir.

4.2. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için kredi satın alarak Eğitmen’le bir Eğitmen Sözleşmesi akdedebilir. Bu kredi ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci GoStudent tarafından yönetilmektedir. Video ders kredileri ders paketi şeklinde satın alınabilmektedir. Her bir video dersin süresi 50 dakikadır.

4.3 Kullanıcı’nın aylık ödemeli paketleri seçtiği sözleşmeler bakımından , sözleşme süresi boyunca sözleşmede belirtilen aylık ders sayısı her ay (ilgili yenileme tarihinde) Kullanıcı’ya tanımlanır ve ilgili ödeme otomatik olarak alınır. Yenileme tarihi, sözleşmenin imzalandığı takvim gününe karşılık gelir (örneğin sözleşme 20.03.2021 tarihinde yapılmışsa yenileme tarihi sözleşme dönemindeki her ayın 20. günüdür). Tanımlanan video dersler, bir sonraki yenileme tarihine kadar ders kayıtları için kullanılabilir ancak geçerlilikleri bir sonraki yenileme tarihinde sona erer. Eğitmen’in hasta olması veya video derslerin Kullanıcı’nın kontrolü dışındaki diğer sebeplerden dolayı kullanılamaması durumlarında Kullanıcı’nın hesabından ilgili video ders kredisi düşülmeyecektir.

4.4. Eğitmen Sözleşmesi, telefon ve diğer elektronik iletişim araçları üzerinden ve münferiden akdedilir. Kullanıcı veya kanuni temsilcisi Platform’da “Şimdi ücretli talepte bulun” seçeneğine tıklarsa; (önceki adımda seçilen) Eğitmen’e bir Eğitmen Sözleşmesinin akdedilmesi ve bunun için gerekli kredinin satın alınması, böylelikle ücrete tabi bir sözleşmenin akdedilmesi hususlarında bağlayıcılığı olan bir teklifte bulunmuş olur. Bu teklifin kabulü, GoStudent’ın (ilgili Eğitmen’in adına ve hesabına) Kullanıcı’ya bir onay mesajı göndermesiyle gerçekleşir.

4.5. Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’ni akdetmeden önce tüm bilgileri tekrar kontrol etme ve gerekirse değiştirme imkanına sahiptir.

4.6. GoStudent, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Kullanıcı ilgili ödeme hizmeti sağlayıcıları üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilir. Böylece Kullanıcı, ilgili Eğitmen’den video ders almak için gereken krediyi satın almış olur.

4.7. Mesafeli Satış Yönetmeliği Madde 6⁄1 ’e uygun olarak, Madde 5⁄1 ’de belirtilen bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formu ile birlikte akdedilen nihai Eğitmen Sözleşmesi Kullanıcı’ya kalıcı bir belge şeklinde (örn. E-postayla PDF belgesi) sunulur.

5. VİDEO DERSLER, OTOMATİK UZATMA

5.1. Eğitmen Sözleşmeleri belirlenen bir zaman aralığında kullanılacak çeşitli saat paketleri şeklinde oluşturulabilir. Paket türlerinin fiyatları, video ders birim sayısına ve birimlerin kullanılabilmesi için öngörülen zaman aralığının genişliğine göre değişkenlik gösterir.

5.2. Eğitmen Sözleşmesi’nin imzalanmasından veya bir ders paketinin satın alınmasından itibaren dört aylık süre içinde yapılacak ödemeler için mutabık kalınan fiyatlar her halükarda sabit fiyatlar olacaktır. Daha sonra yapılacak ödemeler için, mutabık kalınan fiyatlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksine (”TÜFE”) göre endekslenecektir. TÜFE’nin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından artık yayınlanmaması halinde, resmi olarak belirlenen ikame endeks kabul edilmiş sayılacaktır.
TÜFE’de değişiklik olması hallerinde GoStudent, artış olması halinde fiyatları ayarlama hakkına sahip olacak ve düşüş olması halinde fiyatları, değişiklik endeks değerinin ilk endeks değerine kıyasla değiştiği oranda ayarlamakla yükümlü olacaktır. Bu şekilde ayarlanan fiyatların küsüratları yuvarlanacaktır.
İlgili başlangıç endeks değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
a) İlk başlangıç endeks değeri, sözleşmenin imzalanmasından önce tamamlanan son takvim yarı yılındaki aylık değerlerin aritmetik ortalaması (”yarı yıl TÜFE”, toplama ortalaması ile birlikte yayımlanan) olacaktır (örneğin, Nisan 2022’de sözleşmenin imzalanması üzerine 2021 takvim yılının Temmuz-Aralık aylarının yarı yıl TÜFE’si).
b) Bir fiyat değişikliğinden sonra, ilgili yeni başlangıç endeks değeri her zaman en son fiyat değişikliği için kullanılan yarı yıllık TÜFE olacaktır.
İlgili değişiklik endeksi değeri, değişen fiyatların yürürlük tarihinden önce tamamlanan takvim yarı yılının yarı yıllık TÜFE’sidir (örneğin, 1 Eylül 2023’ten itibaren bir fiyat değişikliği durumunda Ocak-Haziran 2022 aylarının yarı yıllık TÜFE’si).
GoStudent, işbu hüküm uyarınca fiyat değişiklikleri hakkında, bunların dayandıkları koşullar da dahil olmak üzere Kullanıcı’yı e-posta yoluyla bilgilendirecektir.
Endeks artışlarının, uzunca bir süre boyunca bile, uygulanamaması, GoStudent’ın artış hakkını daha sonraki bir zamanda, gelecek için geçerli olacak şekilde kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmez.
İşbu hükümden kaynaklanan bir fiyat artışı, en erken, ilgili değişiklik endeks değerinin karşılık geldiği yarı yılın bitiminden sonraki üçüncü takvim ayının ilk gününde (yani 1 Mart veya 1 Eylül’de) uygulanabilir. Değişiklik endeks değerinin bir fiyat indirimine yol açması halinde, ilgili indirimin bu tarihte gerçekleşmesi gerekir.
GoStudent’ın daha önce bu hükümlere dayanarak fiyatları artırma hakkına sahip olduğu ve bunu kullanmamış olduğu ölçüde, işbu maddenin hükümleri uyarınca GoStudent’ın fiyatları düşürme yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

5.3. Video dersler için alınan kredilerin (bir kısmının ya da tamamının) ödemesi peşin ve/veya aylık taksitler halinde, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılır. Ödeme AppStore üzerinden yapıldıysa bu ödeme, Kullanıcı’nın iTunes hesabından onay geldikten sonra işleme alınır.

5.4. Eğitmen Sözleşmesi, süresinin bitiminde en son geçerli koşullarla (video ders birimleri, zaman aralığı ve fiyat) oluşturulan yeni bir paketle uzatılır. Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından sözleşmenin yenilenmesi hususu ve yenilememe imkanı hakkında ayrıca bilgilendirilecektir. Eğer Eğitmen Sözleşmesi’nin yenilenmesi istenmiyorsa, sözleşmenin imzalandığı andan itibaren en geç sözleşme süresinin bitiminden 7 gün öncesine kadar aboneliğin otomatik yenilemesini durdurma formu doldurularak veya sair herhangi bir açık beyanda bulunularak sözleşmenin uzatılması önlenmiş olur. Aksi takdirde Eğitmen Sözleşmesi en son geçerli koşullarla (video ders birimleri, zaman aralığı ve fiyat) oluşturulan yeni bir paketle yenilenecektir. Kullanıcının önceki Eğitmen Sözleşmesi için peşin ödeme yapmış olması halinde, yenilenen sözleşme için ödeme yöntemi aylık faturalandırma olarak değiştirilecektir (bkz. madde 4.3). Yenilememe hakkı kullanılmazsa, mevcut sözleşme yeni bir cayma hakkı ile uzatılacaktır (Madde 12.). Ayrıca, Eğitmen de, sözleşme süresinin bitiminden en geç 7 gün öncesine kadar Kullanıcı’ya (doğrudan veya GoStudent aracılığıyla) bildirimde bulunarak ilgili paketin yenilenmemesini isteme hakkına sahiptir.

5.5. Özel video derslerinin yanında, Eğitmenler’in Platform’da ücretli veya ücretsiz canlı grup kursları oluşturabilmesi de mümkündür. Ücretli canlı kurs gruplarına ilişkin belirlenen ücret tek seferlik olup bir paket niteliği taşımamaktadır.

6. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı, Platform’daki video dersleri kullanmak istediğinde Eğitmen Sözleşmesi’nde anlaşılan video ders başı birim tutarın GoStudent tarafından Kullanıcı’nın kredilerinden alınacağını ve ilgili kredilerin ödeme olarak Eğitmen’e aktarılacağını kabul eder. Kullanıcı, tercih ettiği video ders paketi için belirlenen zaman aralığında kullanılmayan video ders kredilerinin aylık video ders paketinin bitiş tarihinde hesabından düşüleceğini kabul eder.

6.2. Kullanıcı, belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 60 dakika öncesine kadar tarih ve saat değişikliği talep edebilir. Bu talebin belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 30 dakika öncesine kadar Eğitmen tarafından onaylanması halinde, ders yeni anlaşılan tarih ve saate otomatik ve ücretsiz bir şekilde aktarılmış olur. Her Eğitmen’in ders saati değişikliği talebinin yapılabileceği en geç zaman konusunda Kullanıcı ile anlaşmakta özgür olduğu dikkate alınmalıdır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan iptal ve tarih/saat değişiklikleri durumlarında ve Kullanıcı’nın katılım göstermediği durumlarda bir video ders birim kredisi Eğitmen adına ve hesabına Kullanıcı’nın hesabından düşülecektir.

6.3. Kullanıcı, kendisine GoStudent tarafından gönderilen erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.

6.4. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Kullanıcı’nın buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını bloke etme yetkisi vardır.

7. EĞİTMENLER’LE İLGİLİ BİLGİLER

7.1. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn. okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. GoStudent’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a herhangi bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak iletme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.

7.2. Kullanıcı, belirli bir Eğitmen’e yönlendirilme hakkına sahip değildir. Eğitmenler’in uygunluğu, yalnızca kendilerinin Platform’da belirttikleri zaman aralıklarına bağlıdır.

7.3. Eğitmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler GoStudent’ın talimatları ile bağlı değildir ve video derslere ilişkin düzenlemelerinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca Eğitmenler’in yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.

8. PLATFORMUN KULLANIMI

8.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutmaya çalışır. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent Platform’u güncellemek veya güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.

8.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn. veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve aksi açıkça belirtilmedikçe GoStudent’a aittir.

8.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Koşulları ile ilgili yasal mevzuata uyacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcılar kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.

8.4. GoStudent, özellikle yasadışı içerikliler olmak üzere, yorumları veya diğer içerikleri silme hakkını saklı tutar.

8.5. Kullanıcı, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Platform’da yayımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder:
a. ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler;
b. diğer Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya üçüncü şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler;
c. çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak yahut insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler;
d. başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler;
e. başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler;
f. virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler;
g. Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya üçüncü şahıslara istenmeyen reklam e-postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı üçüncü şahıslara ait bağlantı gönderimi.

8.6. Kullanıcı, GoStudent’a, Platform’da yayımlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da sunulması ve Platform’un tanıtımı amacıyla kullanmak üzere, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan, sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.

8.7. Platforma ve Platform’daki içeriklere ilişkin olarak veya Platform üzerinde veri analizi araçlarının kullanılması yasaktır.

8.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.

8.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te belirtilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

9. GARANTİ, EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

9.1. Eğitmen Sözleşmesi ilişkisinde kanunlardan kaynaklanan garanti yükümlülükleri geçerli olacaktır.

9.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn. tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn. derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, Kullanıcı’ya karşı uygunsuz davranış), Kullanıcı (destek@gostudent.org) adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Eğitmen arasındaki uyuşmazlığı gidermek için arabuluculuk etmeye çalışır. Kullanıcı ve Eğitmen, GoStudent’ın her türlü kredi iadesi talebinin varlığına ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, bu video ders için Eğitmen’in hesabına aktarılmış krediyi geri alır ve Kullanıcı’nın kredi hesabına video ders birim tutarında krediyi iade eder.

9.3 Bir Eğitmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Eğitmen Sözleşmesi’nin gereği gibi ifa edilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir Eğitmen bulunmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi değiştirilen Eğitmen’e aktarılır ve henüz kullanılmamış krediler, başlangıçta kararlaştırılan koşullarda (kalan video ders kredileri / kararlaştırılan zaman dilimi) alternatif Eğitmen ile yapılacak video dersler için kullanılabilir. Makul bir süre içinde alternatif Eğitmen bulunamazsa veya Kullanıcı alternatif bir Eğitmen ile devam etmek istemezse, madde 12.8 uyarınca Eğitmen Sözleşmesi’ni olağanüstü feshetme hakkı kullanılabilir.

10. SORUMLULUK

10.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece GoStudent’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent hafif ihmali durumlarında (ölüm, yaralanma ve maddi hasar hariç) sorumlu olmayacaktır.

10.2. GoStudent, Eğitmen’in Kullanıcı’ya karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. GoStudent özellikle Eğitmen’in ulaşılabilirliğinden veya Eğitmen Sözleşmesi’nin ifasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Video ders kredilerinin iadesine ilişkin taleplerde Kullanıcı madde 9.2’ye uygun hareket etmelidir. Kredi iadesi dışındaki her türlü talep ve iddialar doğrudan Eğitmen’e yöneltilmelidir.

10.3. GoStudent, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

11. KULLANICIYA DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

Kullanıcı; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, GoStudent’ın Eğitmenler’inin Eğitmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

12. KULLANICININ CAYMA HAKKI (EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ)

12.1. Kullanıcı, Eğitmen ile akdettiği Eğitmen Sözleşmesi kapsamında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkına sahiptir.

12.2. Kullanıcı, hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.3. Cayma süresi sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gündür.

12.4. Cayma hakkını kullanabilmek için Kullanıcı’nın açık bir dille sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Kullanıcı bunun için Platform’da bulunan Cayma Hakkı Formu’nu indirip doldurarak gönderebilir veya başka şekilde açık beyanını e-posta ile destek@gostudent.org ’a veya posta ile gönderebilir. Kullanıcı’nın bu şekilde cayma hakkını kullanması halinde GoStudent, cayma talebinin kendisine ulaştığına dair bir onayı derhal Kullanıcı’ya gönderecektir.

12.5. Cayma süresinin geçerliliği için Kullanıcı’nın bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.

12.6. Cayma sonucunda: Kullanıcı Eğitmen Sözleşmesi’nden caydığında, video ders almak için alınan kredilerin ödemeleri derhal ve her halükarda cayma bildiriminin ulaşmasından en geç 14 gün içinde iade edilir. Bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemi kullanılır.

12.7. Kullanıcı’nın onayı üzerine sözleşmenin ifasına başlandıktan sonra Kullanıcı cayma hakkını kullanır ve böylece sözleşmeden cayarsa, Kullanıcı, sözleşmeyle kararlaştırılan toplam fiyatla karşılaştırıldığında, iptale kadar verilen hizmetlere orantılı olarak karşılık gelen bir tutar ödeyecektir. Aylık ödeme durumunda, tüketilen bir video dersin fiyatı, aylık fiyatın aylık olarak kararlaştırılan Video Ders sayısına bölümüne eşittir. Peşin ödeme durumunda, bir video dersin fiyatı, tüm sözleşmenin fiyatının, tüm sözleşme süresi boyunca toplam Video Ders sayısına bölümüne eşittir.

12.8. Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedildiği günden itibaren 14 günlük cayma süresi dolduktan sonra Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’ni iptal edemez ve video ders kredi saat paketleri için harcanan tutarı geri talep edemez. Eğitmen Sözleşmesi’nin olağanüstü fesih hakkı saklıdır. Böyle bir olağanüstü fesih durumunda Kullanıcı kullanılmamış kredilerin tutarını geri talep edebilir.

13. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1 İşbu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılacak diğer tüm sözleşmeler, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans normları hariç olmak üzere, münhasıran Türk hukukuna tabi olacaktır. Bu hukuk seçimi, yalnızca Kullanıcı’yı, Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülkedeki kanunun emredici hükümleri tarafından sağlanan korumadan mahrum bırakmaması durumunda uygulanır.

13.2 Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir Kullanıcı’nın GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, Kullanıcı’nın başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Avusturya’daki ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir kullanıcıya karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan kullanıcılar için yasal yargı yerleri geçerlidir.

14. SON HÜKÜMLER

14.1. Bu Kayıt Koşulları ve Kullanıcı ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlar halinde, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Koşulları’ndan öncelikli olur.

14.2. İşbu Kayıt Koşulları’nın hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmındaki hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Geçersiz hükmün yerini, yasal geçerliliği olan ve Kullanıcı ve GoStudent’ın ekonomik çıkarlarına en uygun düşecek hüküm alır.

14.3. İşbu Kayıt Koşulları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, Kullanıcı olarak kayıtlı kişiler ve GoStudent haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir (GoStudent ile bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi).