Gizlilik Politikaları

Almanca gizlilik politikası metinleri ile tercüme edilmiş versiyonlar arasında çelişki olması durumunda, Almanca versiyonu önceliğe sahiptir.

Verilerin işlenmesinden kim sorumludur?

Verilerin işlenmesinden sorumlu
GoStudent Turkey Ltd.
Barbaros Mahallesi, Batı Nida Kule, Begonya Sokak, No:1
34746 Ataşehir/İstanbul
Şirket Sicil Numarası FN 447118 b

Hangi veriler işleniyor ve bu veriler nereden elde ediliyor?

İş ilişkileri çerçevesinde sizden aldığımız kişisel verileri işliyoruz.

Bu kişisel veriler şunlardır:

Okul türü
Sınıf
Telefon numarası
Biliniyorsa, e-posta adresi
Topluluğa yöneltilmiş sorular
Topluluğa verilmiş cevaplar
Biliniyorsa, ödeme bilgileri
Yüklendiyse, profil resmi
“GoStudent” uygulamasının indirildiği cihaza dair kimlik bilgileri
Biliniyorsa, kişinin en çok cevap vermek istediği ders konuları
Biliniyorsa, profil açıklaması
Biliniyorsa, dersle ilgili olan bilgiler (sınav tarihleri, notlar, öğrenimde zayıf olunan alanlar vb gibi)

Çerezler

Çerezler, bu web sitesinin kullanımını ve iletişimi kolaylaştırmak ve internetteki varlığımızı ihtiyaçlarınıza daha iyi uyarlamak için bu web sitesinde kullanılmaktadır. Çerez, bir web sitesi tarafından sabit sürücünüze yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Tarayıcınızın ayarlarından istediğiniz zaman çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Analytics

Ayrıca bu web sitesinde Google Analytics kullanıyoruz. Bu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri (“Google”) tarafından sağlanan bir hizmettir. Google, bilgisayarınızda depolanan ve İnternet tekliflerimizi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan “çerezler” kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunuculara aktarılacak ve burada saklanacaktır. Google, ABD Ticaret Bakanlığı’nın “AB-ABD Gizlilik Kalkanı” programına kayıtlıdır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, bizim için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar hazırlamak ve bize web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google dahil üçüncü şahıs sağlayıcılar, İnternet’teki web sitelerine reklam yerleştirir. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, saklanan çerezleri, kullanıcının web sitemize önceki ziyaretlerine dayalı olarak reklam yerleştirmek için kullanır. Yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü şahıslar bu verileri Google adına işliyorsa, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara da aktarabilir. Google hiçbir koşulda IP adresinizi diğer Google verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin kurulumunu engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, Google tarafından hakkınızda toplanan verilerin yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen amaç için işlenmesine izin vermiş olursunuz. Verilerin toplanması ve depolanmasına, geleceğe etkili olarak herhangi bir zamanda itiraz edilebilir. Google reklamcılığını devre dışı bırakma sayfasında (http://www.google.com/privacy_ads.html) Google çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak kullanıcılar, ağ reklamcılığı girişiminin devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından çerez kullanımını devre dışı bırakabilirler.

Factoring

Sağlayıcı / sözleşme ortağı (GoStudent GmbH), Avrupa Birliği’ndeki şubeleri (veri alıcıları) olan faktör bankalarının hizmetlerini sınırsız kullanmakta serbesttir.

Veri işleme hangi yasal zeminde ve hangi amaçlarla gerçekleşir?

Kişisel verilerinizi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işliyoruz [1) Daha iyi işlenebilmeleri için, soru soran ve yanıtlayan arasında optimum eşleşme sağlama 2) Kullanıcıları GoStudent uygulamasındaki güncellemeler hakkında bilgilendirme 3) Çevrimiçi eğitim sunma 4) Anlaşmazlıkları ve hizmet sorunlarını çözmek için müşteri destek sorularını toplama], diğer yasal yükümlülükleri ve/veya gizlilik konusundaki çıkarlarınıza karşı ağır basmadığı sürece meşru menfaatler temelinde (özellikle çerezler, web analizi, haber bültenleri göndermek gibi reklam amaçlı kullanım) uygulama.

-Sözleşme zorunluluklarının uygulanması

(Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6(1) ): Kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi, özellikle de sizinle olan sözleşmelerimizi yerine getirmek için gerçekleşir. Sözleşmeyi yerine getirmek için veri işlemenin amacı, öncelikle sunduğumuz öğrenme hizmetlerini işlemektir.

-Yasal zorunlulukların uygulanması

(Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6(1) ): Kişisel verilerin işlenmesi, tabi olduğumuz çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla da gerçekleşir. Yasal bir yükümlülüğe dayalı bu tür veri işlemeye örneklerden biri düzenli muhasebe defteri tutulmasıdır.

-Meşru menfaatlerin korunması

(Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6(1) ): Gizlilik konusundaki çıkarlarınız ağır basmadığı sürece, meşru çıkarlarımızı korumak için kişisel verileri işleriz.

Aşağıdaki durumlarda, meşru çıkarları korumak için veri işleme gerçekleştirilir: - Reklam ve pazarlama - Tekliflerimizin ve web sitemizin iyileştirilmesi

Meşru menfaatler temelinde kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Verileriniz kimlere aktarılacak?

Kişisel verileri, tarafımızca görevlendirilen işlemcilerine (örneğin IT hizmet sağlayıcıları), ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde iletiriz. Tüm işleyiciler, verilerinizi gizli tutmakla sözleşmeye bağlı olarak yükümlüdür ve yalnızca görevlendirme çerçevesinde işlemekle yükümlüdür.

Yasal bir zorunluluk varsa, kişisel verileri kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. icra makamları, mahkemeler) aktarırız.

Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve depolanacak?

Kişisel verilerinizi yalnızca gerekli olduğu sürece işliyoruz. Verileriniz artık gerekli olmadığında otomatik olarak silinir.

Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel verileri, her durumda, tüm iş ilişkisi süresince ve yasal saklama ve dokümantasyon yükümlülüklerine (örn. Alman Şirket Yasası veya Alman Federal Mali Yasası’na göre) uygun olarak saklarız. Ayrıca, Alman Medeni Kanunu’na (ABGB) göre belirli durumlarda 30 yıla kadar çıkabilen yasal zamanaşımı sürelerini de hesaba katıyoruz.

Hangi haklara sahipsiniz?

Bilgiye erişim hakkı
Kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde; işleme amaçları, işlenen kişisel verilerin kategorileri, bu kişisel verilerin alıcıları, saklama süresi, sahip olduğunuz haklar, kişisel verilerin kaynağı ve otomatik karar vermenin varlığı hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Düzeltme ve silme
Sizinle ilgili yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin işlenmesinin hukuka uygun olmaması ve silmemizi önleyecek herhangi bir yasal zorunluluk olmaması koşuluyla, sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşleme kısıtlaması
Belli durumlarda, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği
Bize sağladığınız verilerin yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Teknik olarak mümkün olduğu sürece, kişisel verilerin tarafımızdan doğrudan sizin belirlediğiniz sorumlu bir kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

İtiraz
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına her zaman sahipsiniz. Bir itirazda bulunursanız, işleme nedenlerimizin çıkarlarınıza ağır bastığını kanıtlayamadığımız sürece kişisel verilerinizi işlemeye devam etmeyiz. Kişisel verilerinizin reklam amaçlı kullanımına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; Bu durumda verilerinizi reklam amaçlı işlemeyi durdururuz. Tarafımızdan işlenen verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için lütfen [email protected]

Şikayet Veril gizliliği haklarınızın çiğnendiğini düşünürseniz, Avusturya Veri Koruma Kurumu’na
Wickenburggasse 8
1080 Wien
+43 1 531 15-202525
E-posta: [email protected] şikayette bulunabilirsiniz.