Öğretmen Davranış Kuralları

Amaç:

Bu Davranış Kuralları (“Davranış Kuralları”), GoStudent Platformu aracılığıyla öğrencilere öğretim hizmeti sunan öğretmenlerin etik ve profesyonel davranışları için bir çerçeve olarak hizmet eder ve sorumlulukları ile beklenen davranışlarını belirler. Temel hedefleri öğrencilerin iyi oluşunu ve güvenliğini sağlamak ve öğretmenlere karşı yapılan uygunsuz hareketler veya suçlamaların getirdiği riskleri azaltmaktır.

Bir öğretmen olarak, güven, otorite ve etki sahibi bir konumda bulunuyorsunuz. Rolünüz muhtemelen akademik eğitim ötesine geçer ve öğrencilerinize mentor veya rol model olarak hizmet edersiniz. Bu nedenle, öğrencilerle tüm etkileşimlerinizde yüksek bir özen, dürüstlük ve profesyonellik sergilemeniz önemlidir.

GoStudent Platformu’na kaydolarak, bu Davranış Kuralları’nda belirtilen prensipleri ve kuralları uygulama taahhüdünüzü onaylıyorsunuz. Uymanız sadece beklenen bir durum değil, aynı zamanda GoStudent platformunun kalitesini, güvenliğini ve itibarını sürdürmek için de kritiktir.

Genel Davranış

 • Profesyonel Görünüm: GoStudent genç ve dinamik bir organizasyon olduğu için, öğretmenlerden tüm etkileşimlerde, öğrenciler, ebeveynler, vasiler, meslektaşlar veya GoStudent personeli ile olsun, profesyonel ve dostane bir tavır sergilemeleri beklenir.

 • Ayrımcılık Yapmama: Cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim veya diğer korunan özelliklere dayalı cinsel tacizi veya ayrımcılığı tolere edilmeyen bir ortam sürdürün.

 • Dakiklik: Her öğretim oturumu için zamanında gelin, mümkünse her oturumun başlamasından en az beş dakika önce hazır olun.

 • Uygun Dil: Tüm iletişimlerde profesyonel dil ve uygun ton kullanın, argo ve diğer uygun olmayan konuşma biçimlerinden kaçının.

 • Teknik Gereksinimler: Donanım ve yazılımınızın iyi çalıştığından emin olun. Bu, güvenilir bir internet bağlantısı içerir ve GoClass’ın öğretim özelliklerine (örneğin ekran paylaşımı, beyaz tahta kullanımı) aşina olmayı içerir. Lütfen WebApp ve çevrimiçi programlama aracıyla da aşina olun.

 • Profesyonel Ortam: Rahatsız edici unsurlardan arındırılmış, dikkat dağıtmayan bir öğrenme ortamı oluşturun. Bu, arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırmayı ve odanın düzenli olmasını içerir.

 • Net İletişim: GoStudent Eğitmen Ekibi ile koordinasyon ve destek için açık iletişim kanalını sürdürün.

 • Yapıcı Geri Bildirim: Öğrenciler ve veliler için ayrıntılı ve yapıcı geri bildirim sağlayarak gelişimi teşvik edin ve olumlu ilişkileri sürdürün.

 • Yapıcı Geri Bildirim: Öğrenciler ve veliler için ayrıntılı ve yapıcı geri bildirim sağlayarak gelişimi teşvik edin ve olumlu ilişkileri sürdürün.

 • Hızlı Yanıt: Öğrenciler, Veliler, Vasiiler veya GoStudent çalışanlarından gelen mesajlara zamanında cevap verin.

 • Zamanlamalar: Takvimdeki uygunluğunuzu güncel tutun.

 • Oğrenci Refahı: Öğrencilerin iyilik ve güvenliğini önceliklendirin, GoStudent’ın Koruma Politikasına uyun. Herhangi bir endişenizi derhal Güvenlik Görevlisine bildirin.

 • Kişisel Bilgiler: Tüm eğitmenler, GoStudent’a bildirdikleri kişisel bilgilerinin güncel ve doğru kayıtlarını tutmakla sorumludur. Bu, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, isim, adres, e-posta adresi ve IBAN’ı içerir. Ayrıca, eğitmenlerin eğitim verme yeteneklerini veya uygunluğunu etkileyebilecek kişisel durumlarına önemli değişiklikler yapmaları durumunda GoStudent’ı hızlı bir şekilde bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu, ilgili suçlamaları veya diğer yasal konuları içerebilir.

 • Kaynak Paylaşımı: Konuyla ilgili WhatsApp gruplarını sadece amaçları doğrultusunda kullanın, yani eğitim materyali paylaşımı, yedek eğitmen bulma ve zenginleştirici bir öğrenme deneyimine katkıda bulunan diğer kaynakları paylaşma gibi.

Kabul Edilemez Davranışlar

 • Sınırlar: Çevrimiçi veya yüz yüze, ders saatleri dışında öğretmenlerle buluşmayın. Platform, GoClass veya GoChat gibi belirlenen iletişim kanalları dışında, özellikle bu tür iletişim öğretimle ilgili değilse, öğretmenlerinize ulaşmayın.

 • Madde Kullanımı: Öğretim oturumları sırasında veya hemen önce sigara içmeyin, alkol tüketmeyin veya yasa dışı maddeler kullanmayın.

Uyumluluk ve Uygulama

Bu Davranış Kuralları’na uymama, GoStudent platformundan çıkarılmanıza neden olabilir. Ciddi ihlaller, polise ve/veya ilgili yerel otoritelere bildirilebilir. Tüm ileri hukuki işlemler açıkça saklıdır.

GoStudent platformuna kaydolduğunuzda, bu Davranış Kuralları’nı koruma taahhüdünüzü yerine getirmeyi kabul edersiniz ve tüm ilgili kişilerin faydalı, güvenli ve saygılı bir eğitim almasını sağlama taahhüdünü taşırsınız.