Kayıt Koşullarımız

GoStudent Ltd. Şti.

Son güncelleme 01.10.2021

için

Kayıt Koşulları

Kullanıcılar için

(nachfolgend die "AGB")

 1. KAPSAM

   1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı GoStudent GmbH (kısaca “GoStudent” olarak anılacaktır), gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org domainleri üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.
   1.2.Platform’a kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) burada yer alan Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Kayıt Koşulları Kullanıcılar’ın Platform’u ziyaret ederken ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.
   1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Kullanıcı olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Kullanıcı olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca GoStudent’ın bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.
   1.4. Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler GoStudent tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
   1.5. Kullanıcılar kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan Gizlilik Politikaları’ndan https://www.gostudent.org/tr/gizlilik ulaşılabilir

 2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

   2.1. Kullanıcılar ve Platform’a Eğitmen olarak kayıt olan kişiler (“Eğitmen” olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.
   2.2. Platform’da video ders sunmak isteyen herkes Eğitmen olarak giriş yapabilir. Eğitmen tarafından Platform üzerinde sunulan hizmet ücretli ise, bu açık ve net bir şekilde belirtilir.
   2.3. Bir Kullanıcı ve Eğitmen arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilecektir (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.)
   2.4. GoStudent Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Eğitmen Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. GoStudent ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar ve Eğitim Sözleşmesi kapsamındaki sürece ilişkin destek hizmetleri verir. GoStudent, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, GoStudent Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü GoStudent’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.
   2.5. GoStudent, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü GoStudent’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

   3.1. Platform’u kullanmak isteyen Kullanıcılar’ın Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Kullanıcı, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Platform’a Kullanıcı veya Eğitmen olarak kayıt olmak Kullanıcı’nın inisiyatifindedir. Kural olarak Platform’a kayıt ücretsizdir.
   3.2. Kullanıcı kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Kullanıcı, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.
   3.3. GoStudent’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Kullanıcı olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Kullanıcılar’ın Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir iptal durumunda, Kullanıcı’nın satın aldığı ve henüz kullanmadığı video ders kredileri Kullanıcı’ya GoStudent tarafından iade edilir. GoStudent, bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanır.
   3.4. Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Eğitmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir.
   3.5. GoStudent, Kullanıcı tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Kullanıcı hesabı oluşturarak Kullanıcı’nın Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Kullanıcı, GoStudent’a ([email protected]) bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Kullanıcı yeni adresi GoStudent’a derhal bildirmelidir.

 4. KREDİLERLE ALINAN VİDEO DERSLER HAKKINDA EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

   4.1. Eğitmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilir.
   4.2. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için kredi satın alarak Eğitmen’le bir Eğitmen Sözleşmesi akdedebilir. Bu kredi ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci GoStudent tarafından yönetilmektedir. Video ders kredileri saat paketi şeklinde satın alınabilmektedir. Saat paketinde yer alan kredilerin anlaşılan süre içinde bitirilmemesi halinde bu kredilerin kullanım süresinin geçmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
   4.3 Sözleşme süresi boyunca kullanıcı, sözleşmede belirtilen ders sayısı kadar aylık olarak (ilgili yenileme tarihinde) alacaklandırılır ve karşılık gelen tutar otomatik olarak borçlandırılır. Yenileme tarihi, sözleşmenin imzalandığı takvim gününe karşılık gelir (örneğin sözleşme 20.03.2021 tarihinde yapılmışsa yenileme tarihi sözleşme dönemindeki her ayın 20. günüdür). Alacak dersler, bir sonraki yenileme tarihine kadar ders kayıtları için ücretsiz olarak kullanılabilir ve geçerlilikleri bir sonraki yenileme tarihinde sona erer. Sözleşme tek seferde bir ay boyunca dondurulabilir (yenileme tarihinden itibaren). Dondurulan süre daha sonra sözleşme süresine eklenir ve sözleşme buna göre uzatılır. 6 aylık sözleşmelerde dondurma hakkı yoktur. 9 veya 12 aylık kabul edilen sözleşmeler bir ay boyunca dondurulabilir. 18 veya 24 aylık paketlerde iki kez, 36 aylık sözleşmelerde üç kez dondurma hakkı verilir.
   4.4. Kullanıcı veya kanuni temsilcisi Platform’da “Şimdi ücretli talepte bulun” seçeneğine tıklarsa; (önceki adımda seçilen) Eğitmen’e Eğitmen Sözleşmesi’yle birlikte, gerekli kredinin satın alınması ve ücrete tabi bir sözleşmenin yapılması hususlarında bağlayıcılığı olan bir teklifte bulunmuş olur. Bu teklifin kabulü, GoStudent’ın (ilgili Eğitmen’in talebiyle ve adına) Kullanıcı’ya bir onay mesajı göndermesiyle gerçekleşir.
   4.5. Eğitmen Sözleşmesi’ni akdetmeden önce Kullanıcı tüm bilgileri tekrar kontrol etme ve gerekirse değiştirme imkanına sahiptir.
   4.6. GoStudent, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Kullanıcı ilgili hizmet sağlayıcıları üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilir. Böylece Kullanıcı, ilgili Eğitmen’den video ders almak için gereken krediyi satın almış olur.
   4.7. Mesafeli Satış Yönetmeliği Madde 61’e uygun olarak, Madde 51’de belirtilen bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formu ile birlikte, Kullanıcı’ya, akdedilen nihai Eğitmen Sözleşmesi kalıcı bir belge şeklinde (örn.:E-postayla PDF belgesi) sunulur.

 5. VİDEO DERS, OTOMATİK UZATMA

   5.1. Eğitmen Sözleşmeleri çeşitli saat paketleri şeklinde oluşturulabilir, bu durumda Kullanıcı bu saatleri belirlenen zaman aralığında kullanmalıdır. Paket türlerinin fiyatları, video ders birim sayısına ve birimlerin kullanılabileceği zaman aralığının genişliğine göre değişkenlik gösterir.
   5.2. Güncel fiyatlar Platform’da duyurulur. GoStudent fiyatları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Birim/Paket fiyatlarındaki değişiklikler, yalnızca bu değişikliklerden sonra yapılan alışverişlerde geçerli olur.
   5.3. Video dersler için alınan kredilerin ödemesi (bir kısmı veya tamamı) önceden ve/veya aylık taksitler halinde, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılır. İşlem AppStore üzerinden yapıldıysa Kullanıcı’nın iTunes hesabından onay geldikten sonra ödeme işleme alınır.
   5.4. Eğitmen Sözleşmesi, süresinin bitiminde aynı koşullarla (video ders birimleri, zaman aralığı ve fiyat) oluşturulan yeni bir paketle devam eder. Eğer Eğitmen Sözleşmesi’nin yenilemesi istenmiyorsa, aboneliğin otomatik yenilemesini durdurma formu bitiminden 7 gün öncesine kadar her an doldurulabilir. Ödeme için orijinal Eğitmen Sözleşmesi’nde belirlenmiş yöntem geçerliliğini korur (ayrıca bakınız madde 5.3.). Eğitim Sözleşmesi’nin yenilenmesinin iptal edilmemesi halinde Eğitmen Sözleşmesi cayma hakkı olmaksızın devam edecektir.
   5.5. Özel video derslerinin yanında, Eğitmenler’in Platform’da ücretli veya ücretsiz canlı grup kursları oluşturabilmesi de mümkündür. Ücretli canlı kurs gruplarına ilişkin belirlenen ücret tek seferlik olup bir paket niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ücretli canlı kurs gruplarının başka paketlerle birleştirilebilmesi de mümkün değildir.

 6. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   6.1 Kullanıcı, Platform’dan video ders gerçekleştirmek istediğinde Eğitmen Sözleşmesi’nde anlaşılan video ders başı birim tutarın GoStudent tarafından Kullanıcı’nın kredilerinden alınacağını ve ilgili kredilerin ödeme olarak Eğitmen’e aktarılacağını kabul eder. Kullanıcı, tercih ettiği kredi saat paketlerine bağlı olarak, saat paketinin bitiş tarihinde, belirlenen zaman aralığında kullanılmayan kredi tutarının yine Kullanıcı’nın hesabından alınacağını kabul eder.
   6.2. Kullanıcı, belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 60 dakika öncesine kadar tarih ve saat değişikliği talep edebilir. Eğitmen bu talebi belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 30 dakika öncesine kadar onaylarsa, ders yeni anlaşılan tarih ve saate otomatik ve ücretsiz bir şekilde aktarılmış olur. Her Eğitmen’in ders saati değişikliği talebinin yapılabileceği en geç zaman konusunda Kullanıcı ile anlaşmakta özgür olduğu dikkate alınmalıdır. GoStudent tarafından konulan limit, dersin önceden belirlenen başlangıcından 30 dakikayı öncedir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan iptal ve değişiklik durumlarında ve Kullanıcı’nın katılım göstermediği durumlarda GoStudent bir video ders birim kredisini Eğitmen adına ve hesabına Kullanıcı’nın kredilerinden alma hakkını saklı tutar.
   6.3. Kullanıcı, kendisine GoStudent tarafından gönderilen erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
   6.4. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Kullanıcı’nın buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 7. EĞİTMENLER'LE İLGİLİ BİLGİLER

   7.1. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. GoStudent’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
   7.2. Kullanıcı, belirli bir Eğitmen’e yönlendirilme hakkına sahip değildir. Eğitmenler’in uygunluğu, yalnızca kendilerinin Platform’da belirttikleri zaman aralıklarına bağlıdır.
   7.3. Eğitmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler GoStudent’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.

 8. PLATFORMUN KULLANIMI

   8.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
   8.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse GoStudent’a aittir.
   8.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcılar kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
   8.4. GoStudent, özellikle yasadışı içerikliler olmak üzere, yorumları veya diğer içerikleri silme hakkını saklı tutar.
   8.5. Kullanıcı, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.
   8.6. Kullanıcı, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
   8.7. Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.
   8.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
   8.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 9. GARANTİ, EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

   9.1. Kullanıcı ve Eğitmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.
   9.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı ([email protected]) adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Eğitmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Eğitmen, GoStudent’ın her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Kullanıcı’nın kredi hesabına video ders birim tutarında krediyi iade eder ve bu video ders için Öğretmen’in hesabına aktarılmış krediyi geri alır.
   9.3 Bir Eğitmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Eğitmen Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir Eğitmen bulunmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi değiştirilen Eğitmen’e aktarılır ve henüz kullanılmamış krediler, başlangıçta kararlaştırılan koşullarda (açık birimler / kararlaştırılan zaman dilimi) alternatif Eğitmen ile yapılacak video dersler için kullanılabilir. Makul bir süre içinde alternatif Eğitmen bulunamazsa, madde 12.9 uyarınca Eğitmen Sözleşmesi’ni olağanüstü feshetme hakkı kullanılabilir.

 10. SORUMLULUK

   10.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece GoStudent’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent hafif ihmali durumlarında (yaralanma hariç) sorumlu olmayacaktır.
   10.2. GoStudent, Eğitmen’in Kullanıcı’ya karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. GoStudent özellikle Eğitmen’in ulaşılabilirliğinden veya Eğitmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Video ders kredilerinin iadesine iklişkin taleplerde Kullanıcı madde 9.2’ye uygun hareket etmelidir. Kredi iadesi dışındaki her türlü talep ve iddialar doğrudan Eğitmen’e yöneltilmelidir.
   10.3. GoStudent, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 11. KULLANICIYA DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

   11.1. Kullanıcı; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, GoStudent’ın Öğretmenler’in Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 12. KULLANICININ CAYMA HAKKI (EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ)

   12.1. Kullanıcı, Eğitmen ile akdettiği Eğitmen Sözleşmesi kapsamında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkına sahiptir.
   12.2. Kullanıcı, hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
   12.3. Cayma süresi sözeşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gündür.
   12.4. Cayma hakkını kullanabilmek için Kullanıcı’nın açık bir dille sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Kullanıcı bunun için Platform’da bulunan İptal Formu’nu indirip doldurarak gönderebilir veya başka şekilde açık beyanını e-posta ile [email protected]’a veya posta ile gönderebilir (Kullanıcı İptal Formu’nu kullanır veya e-posta gönderirse cayma işlemi daha hızlı gerçekleşecektir). Kullanıcı’nın bu şekilde cayma hakkını kullanması halinde, GoStudent Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
   12.5. Cayma süresinin geçerliliği için Kullanıcı’nın bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
   12.6. Cayma sonucunda: Kullanıcı Öğretmen Sözleşmesi’nden caydığında, video ders almak için alınan kredilerin ödemeleri derhal ve sözleşme iptal bildiriminin ulaşmasından en geç 14 gün içinde iade edilir. Bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanılır.
   12.7. Cayma hakkına istisna oluşturan durum: İlk video dersin 14 günlük cayma süresi içerisinde kararlaştırılması veya gerçekleşmeşi halinde cayma hakkı uygulanamaz. Kullanıcının video ders kredisinden yararlanmaması veya kararlaştırılan video derse katılmaması durumunda da cayma hakkı kullanılamaz.
   12.8. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viyana veya eposta olarak ([email protected])
   12.9. Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedildiği günden itibaren 14 günlük cayma süresi dolduktan sonra Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’ni iptal edemez ve video ders kredi saat paketleri için harcanan tutarı geri talep edemez. Eğitmen Sözleşmesi’nin olağanüstü fesih hakkı saklıdır. Böyle bir olağanüstü fesih durumunda Kullanıcı kullanılmamış kredilerin tutarını geri talep edebilir.

 13. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

   13.1 GoStudent ile ilgili kullanıcı arasında platformun kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, kullanıcının platforma başarıyla kaydolması ile başlar. Hem kullanıcı hem de GoStudent, bu sözleşmeye dayalı ilişkiyi (Platformun kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda kullanıcı kaydı silinmelidir. Bu, devam eden anlaşmalı öğretmen sözleşmesi için geçerli değildir. O durumda sözleşme iptaline GoStudent tarafından olanak sağlanması gerekir. Öğretmen sözleşmesi ancak aşağıdaki nedenlerin resmi kanıtı sağlandığında istisnai bir şekilde feshedilebilir: - Kullanıcının, derse katılımı engelleyen ağır, kalıcı hastalığı durumunda. - En az 3 aylık işsizlik ve buna bağlı olarak kazanç kaybı durumunda (ilk sözleşmenin tamamlanmasından sonra istihdamın mevcut olması şartıyla).
   - Kullanıcının ders vermesini imkansız kılacak kadar büyük bir saat farkı bir oluşturacak bir ülkeye taşınması durumunda. - Madde 9.3’e göre makul bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa. “

 14. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

   14.1 İşbu Hüküm ve Koşullar ve GoStudent ile yapılacak diğer tüm sözleşmeler, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans normları hariç olmak üzere, münhasıran Türk hukukuna tabi olacaktır. Bu hukuk seçimi, yalnızca Kullanıcı’yı, Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülkedeki kanunun emredici hükümleri tarafından sağlanan korumadan mahrum bırakmaması durumunda uygulanır.
   14.2 Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir kullanıcının GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, kullanıcının başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Almanya’da ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir kullanıcıya karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan kullanıcılar için yasal yargı yerleri geçerlidir.

 15. SON HÜKÜMLER

   15.1. Bu Kayıt Kuralları ve Kullanıcı ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Kuralları’ndan öncelikli olur.
   15.2. İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Kullanıcı ve GoStudent’ın ekonomik çık 15.3. Kayıt Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Kullanıcı olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
   15.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de GoStudent, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Kayıt Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.