Kayıt Koşullarımız

GoStudent Ltd. Şti.

Son güncelleme 01.01.2021

için

Kayıt Koşulları

Kullanıcılar için

(nachfolgend die "AGB")

 1. KAPSAM

   1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı Viyana merkezli GoStudent Ltd. Şti. (kısaca GoStudent olarak anılacaktır), gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org domainler üzerinden ve bir uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca Platform olarak anılacaktır) sunar.
   1.2. Buradaki kayıt koşulları Platform’a kullanıcı olarak giriş yapan herkesi (Kullanıcı olarak anılacaktır) kapsar. Kullanıcı’ların Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler.
   1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Kullanıcı olarak kullanımı ve yararlanılması durumunda için geçerlidir. Farklı, çelişkili veya tamamlayıcı koşullar; açıkça çelişmemiş olsalar bile, Kullanıcı ile GoStudent arasındaki iş ilişkisinin bir parçası haline gelmez. Farklı, çelişen veya tamamlayıcı koşullar yalnızca GoStudent bunları yazılı olarak kabul ettiğinde dikkate alınır.
   1.4. Kayıt Koşulları’ndaki bu hükümler GoStudent tarafından herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Kullanıcı Platform’u kullanmaya devam ederse bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
   1.5. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’un Gizlilik Politikaları’ndan https://www.gostudent.org/tr/gizlilik ulaşılabilir

 2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

   2.1. Kullanıcılar ve öğretmen olarak giriş yapan kişiler (Öğretmen olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (video ders olarak anılacaktır) gerçekleştirebilirler.
   2.2. Platform’da video ders sunmak isteyen herkes Öğretmen olarak giriş yapabilir. Bu kişiler halihazırda okullarda öğretmenlik görevinde bulunuyor olmak zorunda değildir. Öğretmen tarafından Platform üzerinde sunulan hizmet ücretli ise, bu açık ve net bir şekilde belirtilir.
   2.3. Bir kullanıcı ve öğretmen arasında video derse anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Kullanıcı ve Öğretmen arasında yapılır (“Öğretmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.)
   2.4. GoStudent Platform’u yönlendirir ve öğretmen adına Platform kullanıcısı için sözleşmeler düzenler. GoStudent ayrıca kullanıcıların katılımıyla ilgili başka hizmetler de sağlar ve sözleşme sürecine de destek hizmet verir. GoStudent, ödemeleri öğretmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına da sahiptir. GoStudent kullanıcılar ve öğretmenler arasında yapılan öğretmen sözleşmelerine taraf olarak katılmaz.
   2.5. GoStudent Platform üzerinden başka hizmetler de sunabilir (örn.: ev ödevi sohbeti veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersi). Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma zorunluluğu yoktur.

 3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

   3.1. Platform’u kullanmak için kayıt yapmak gerekir. Kullanıcı, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul eder. Platform’un kullanıcı veya öğretmen olarak kullanımının seçimi kayıt yapan kişiye aittir. Kayıt ücretsiz yapılabilir.
   3.2. Kayıt sırasında Kullanıcı tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlamalı ve daha sonra bu bilgilerde gerçekleşecek herhangi bir değişiklik halinde bunları derhal güncellemelidir.
   3.3. Platform’a gelen kayıt isteğinin kabul edilme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Kullanıcı olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir iptal durumunda, Kullanıcı’nın satın aldığı ve henüz kullanmadığı krediler Kullanıcı’ya GoStudent tarafından iade edilir. GoStudent, bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanır.
   3.4. Platform’a kayıt temelde yaşa bakılmaksızın mümkündür. Platform’daki ücretli hizmetlerin (Video ders) kullanımı için Kullanıcı’nın en az 14 yaş, Öğretmen’in en az 18 yaş üstü olması gerekir. Eğer Kullanıcı veya Öğretmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcinin onayının alınmış olması gerekir.
   3.5. GoStudent, bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturarak Kullanıcı’nın Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Kullanıcı, GoStudent’a ([email protected]) belgelerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Öğretmen yeni adresi GoStudent’a derhal bildirmelidir.

 4. KREDİLERLE ALINAN VİDEO DERSLER HAKKINDA ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ

   4.1. Öğretmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak bir kullanıcı ve öğretmen arasında yapılır.
   4.2. Kullanıcı, Öğretmen’le Platform’dan özel ders almak için kredi satın alarak bir Öğretmen Sözleşmesi yapabilir. Bu kredi ödemelerinin öğretmene tahsisi GoStudent tarafından yönetilir. Video ders almak için kredi ayrıca saat paketi şeklinde de satın alınabilir.
   4.3. Sözleşme süresi boyunca, kullanıcıya sözleşmede belirtilen sayıda birim ile aylık olarak (her durumda yeniden yükleme tarihinde) alacaklandırılacak ve ilgili ödeme otomatik olarak borçlandırılacaktır. Yeniden yükleme tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarih ile ilişkilidir (örnek: 20.03.2021 tarihinde bir sözleşme imzalanmışsa, yeniden yükleme tarihi sözleşme süresinin her ayının 20. günüdür) Kredili birimler, bir sonraki yeniden yükleme tarihine kadar ders rezervasyonu için serbestçe kullanılabilir, daha sonra bir transfer bir sonraki yeniden yükleme tarihi mümkün değildir. Sözleşmeyi bir aylık bir süre için duraklatmak mümkündür (yeniden yükleme tarihinden itibaren). Duraklama süresi daha sonra sözleşme süresine eklenecek ve buna göre uzatılacaktır. 6 aylık sözleşme bir, 12 aylık sözleşme iki kez ve 24 aylık sözleşme dört kez duraklatılabilir.
   4.4. Kullanıcı veya onun kanuni temsilcisi Platform’da “Şimdi ücretli talepte bulun” seçeneğine tıklarsa; (önceki adımda seçilen) öğretmene Öğretmen Sözleşmesi’yle birlikte, gerekli kredinin satın alınması ve ücrete tabi bir sözleşmenin yapılması hususlarında bağlayıcılığı olan bir teklifte bulunmuş olur. Bu teklifin onayı, GoStudent’ın (ilgili Öğretmen’in talebiyle ve adına) Kullanıcı’ya bir onay mesajı göndermesiyle gerçekleşir.
   4.5. Öğretmen Sözleşmesi’ni imzalamadan önce Kullanıcı tüm bilgileri tekrar kontrol etme ve gerekirse değiştirme imkanına sahiptir.
   4.6. GoStudent, harici ödeme hizmeti sağlayıcılarında (Örn.:Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen) ticari hesaplara (Merchant Accounts) sahiptir. Kullanıcı ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden GoStudent ticari hesaplarına ödeme yapar. Böylece Kullanıcı, ilgili Öğretmen’den video ders almak için gereken krediyi satın almış olur.
   4.7. Avusturya Mesafeli Ticaret Yasası’nın (FAGG) 7(3) bölümüne uygun olarak FAGG 4(1) bölümünde geçen bilgilerle birlikte, Kullanıcı’ya, imzalanan nihai Öğretmen Sözleşmesi kalıcı bir belge şeklinde (örn.:E-postayla PDF belgesi) sunulur.

 5. VİDEO DERS, OTOMATİK UZATMA

   5.1. Öğretmen sözleşmeleri çeşitli saat paketleri şeklinde oluşturulabilir, bu durumda Kullanıcı bu saatleri belirlenen zaman aralığında harcamalıdır. Paket türlerinin fiyatları, birim sayısına ve birimlerin kullanılabileceği zaman aralığının genişliğine göre değişkenlik gösterir.
   5.2. Güncel fiyatlar Platform’da duyurulur. GoStudent fiyatları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Birim/Paket fiyatlarındaki değişiklikler, yalnızca bu değişikliklerden sonra yapılan alışverişlerde geçerli olur.
   5.3. Video dersler için alınan kredilerin ödemesi (bir kısmı veya tamamı) önceden ve/veya aylık taksitler halinde, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılır. İşlem AppStore üzerinden yapıldıysa Kullanıcı’nın iTunes hesabından onay geldikten sonra ödeme işleme alınır.
   5.4. Üyelik için belirlenmiş süre dolunca , Öğretmen Sözleşmesi aynı koşullarla (birimler ve zaman aralığı) oluşturulan yeni bir paketle devam eder. Ödeme için orijinal Öğretmen Sözleşmesi’nde belirlenmiş yöntem geçerliliğini korur (ayrıca bakınız madde 5.3.). Eğer üyelik yenilemesi istenmiyorsa, İptal Formu’muz Öğretmen Sözleşmesi’nin bitiminden 7 gün öncesine kadar her an doldurulabilir.
   5.5. Özel video derslerinin yanında öğretmenler Platform’da ücretli ve ücretsiz canlı grup kursları da oluşturabilir. Bunlar temelde tek seferlik alımlar olur (ve paket olmaz).

 6. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   6.1. Kullanıcı, Platform’dan video ders kullanınca Öğretmen Sözleşmesi’nde anlaşılan birim başı tutarın GoStudent tarafından Kullanıcı’nın kredilerinden alınacağını ve bu birim için Öğretmen’in hakkı olan kredinin sağlanacağını kabul eder. Eğer krediler, belirlenen zaman aralığında kullanılmadığı için yok olursa, tutar yine de Kullanıcı’nın hesabından alınır.
   6.2. Kullanıcı, belirlenmiş video dersin başlangıç saatinden 60 dakika öncesine kadar tarih değişikliği talep edebilir. Öğretmen bu talebi belirlenmiş dersin başlangıç saatinden 30 dakika öncesine kadar onaylarsa, ders yeni anlaşılan tarihe otomatik ve ücretsiz bir şekilde aktarılmış olur. Her öğretmenin ders saati değişikliği talebinin yapılabileceği en geç zaman konusunda kendi düzenlemelerini yapmakta özgür olduğu dikkate alınmalıdır. GoStudent tarafından konulan limit, dersin önceden belirlenen başlangıcından önceki 30 dakikayı belirtir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan iptal ve değişiklik durumlarında ve Kullanıcı’nın katılım göstermediği durumlarda GoStudent bir video ders birimini Öğretmen adına ve hesabına Kullanıcı’nın kredilerinden alma hakkını saklı tutar.
   6.3. Kullanıcı, kendisine GoStudent tarafından gönderilen erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
   6.4. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Kullanıcı’nın buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 7. ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ BİLGİLER

   7.1. Öğretmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. Kullanıcılardan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir öğretmene bunu bildirebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca öğretmenin de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
   7.2. Kullanıcı, belirli bir öğretmene yönlendirilme hakkına sahip değildir. Öğretmenlerin ulaşılabilirliği, yalnızca kendilerinin Platform’da belirttikleri zamanla düzenlenir.
   7.3. Öğretmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam veya serbest hizmet ilişkisi yoktur. Öğretmenler GoStudent’ın herhangi bir talimatına bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de özerk ve bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.

 8. PLATFORMUN KULLANIMI

   8.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
   8.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. Sağlanan kullanım hakkı dışında, GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmadan kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında başka kanunlarla korunmaktadır ve aksi iddia edilmedikçe GoStudent’a aittir.
   8.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Öğretmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve kendi yorumlarını yazabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmez. Kullanıcı, yorumlarında doğru bilgi vermek ve bu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uymayı taahhüt eder. Kullanıcılar kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde çoğaltabilir.
   8.4. GoStudent, özellikle yasadışı içerikliler olmak üzere, yorumları veya diğer içerikleri silme hakkını saklı tutar.
   8.5. Kullanıcı, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder:
   a. ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler;
   b. diğer kullanıcılara, öğretmenlere veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler;
   c. çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler;
   d. başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler;
   e. başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Öğretmen’in kullanma hakkı olmadığı tüm içerikler;
   f. virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler;
   g. Kullanıcılara, öğretmenlere veya 3. şahıslara; istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi
   8.6. Kullanıcı, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanımı, işlenmesi, düzenleme ve çoğaltması için ücretsiz, münhasır olmayan, sürekli ve mekansal kısıtlama olmaksızın hak verir.
   8.7. Araçların Platform’a dair data analizi yapmak için kullanılması yasaktır.
   8.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
   8.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 9. GARANTİ, ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

   9.1. Kullanıcı ve Öğretmen arası ilişkide yasal garanti hükümleri geçerlidir.
   9.2. Öğretmen sözleşmenin tamamını veya bir kısmını (örn.: tekli birimler) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı ([email protected]) adresine sebebiyle birlikte bir şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Öğretmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Öğretmen, GoStudent’ın herhangi bir kredi iadesi talebinin varlığına ve miktarına karar yetkisinin olduğunu kabul eder. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulursa, Kullanıcı’nın kredi hesabına video ders biriminin tutarında kredi yüklenir ve bu birim için Öğretmen’in hesabına yüklenmiş kredi geri alınır.
   9.3. Bir Öğretmen tarafından ciddi ihlaller yapılması veya Öğretim Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için bir yedek öğretmen bulmaya çalışılır. Bir yedek öğretmen bulunursa, aynı sözleşme değiştirilen öğretmene aktarılır ve henüz kullanılmamış kredi, başlangıçta kararlaştırılan koşullarda (açık birimler / kararlaştırılan zaman dilimi) yedek öğretmenle video dersler için kullanılabilir. Makul bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa, madde 12.9 uyarınca öğretmen sözleşmesini olağanüstü feshetme hakkı kullanılabilir.

 10. SORUMLULUK

   10.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece zararın GoStudent tarafından ağır ihmal veya kasıt sebebiyle oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent’ın hafif ihmal durumlarında sorumluluğu -bireyin yaralanması durumu dışında- hariç tutulmuştur.
   10.2. GoStudent, Öğretmen’in Kullanıcı’ya karşı sözleşmede belirtilen ve diğer görevlerinin sağlanmasına dair bir sorumluluk üstlenmez. GoStudent’ın özellikle Öğretmen’in ulaşılabilirliğine dair veya Öğretmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’da oluşan herhangi bir zarara dair sorumluluk üstlenmez. Bir video ders birimi için harcanan kredinin iadesi durumunda Kullanıcı madde 9.2’ye uygun hareket etmelidir. Konuyla ilgili diğer tüm iddialar doğrudan Öğretmen’e yöneltilmelidir. 10.3. GoStudent, Kullanıcı veya Öğretmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya GoStudent tarafından yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, özellikle de bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca GoStudent’ın yönlendirdiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Bu nedenle Kullanıcı, başka Kullanıcı ve Öğretmen’e ait içerikleri eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 11. KULLANICIYA DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

   11.1. Kullanıcı; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle GoStudent’ın öğretmenler tarafından Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan sebeplerle veya diğer kullanıcılar, öğretmenler ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan adli veya adli olmayan yollarla, medeni veya ceza hukuku dahilindeki iddialara maruz kalması durumunda onu muaf tutmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı taahhüt eder. Bu muafiyet cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 12. KULLANICININ CAYMA HAKKI (ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ)

   12.1. Kullanıcı, Avusturya Tüketici Koruma Kanunu uyarınca girişimci olan Öğretmen’le bir Öğretmen Sözleşmesi imzaladığında, Öğretmen’e karşı aşağıda açıklanan cayma hakkına sahiptir.
   12.2. Kullanıcı, hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
   12.3. Cayma süresi sözeşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gündür.
   12.4. Cayma hakkını kullanabilmek için Kullanıcı’nın Öğretmen’e açık bir dille sözleşmeden çekildiğini bildirmesi gerekir. Kullanıcı bunun için Platform’da İşte bulunan İptal Formu’nu indirir, doldurur ve gönderir veya başka net bir açıklama kullanabiir. Kullanıcı, iptal kararını Öğretmen’e Platform üzerinden de bildirebilir. Kullanıcı bu seçeneği uygularsa, GoStudent Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
   12.5. Cayma süresinin geçerliliği için Kullanıcı’nın bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
   12.6. Cayma sonucunda: Kullanıcı Öğretmen Sözleşmesi’nden caydığında, video ders almak için alınan kredilerin ödemeleri derhal ve sözleşme iptal bildiriminin ulaşmasından en geç 14 gün içinde iade edilir. Bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanılır.
   12.7. Cayma hakkına istisna oluşturan durum: Krediler video ders alımı için daha öncesinde kullanıldıysa, cayma hakkı uygulanamaz.
   12.8. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viyana veya eposta olarak ([email protected])
   12.9. Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 14 günü kapsayan cayma süresi dolduktan sonra Kullanıcı Öğretmen Sözleşmesi’ni iptal edemez ve kredi için harcanan tutarı geri talep edemez. Öğretmen Sözleşmesi’nin olağanüstü fesih hakkı saklı kalır. Böyle bir olağanüstü fesih durumunda Kullanıcı harcanan (ya da kullanılmayan) kredilerin tutarını geri talep edebilir.

 13. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

   13.1. GoStudent ile ilgili kullanıcı arasında platformun kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, kullanıcının platforma başarıyla kaydolması ile başlar. Hem kullanıcı hem de GoStudent, bu sözleşmeye dayalı ilişkiyi (Platformun kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda kullanıcı kaydı silinmelidir. Bu, devam eden anlaşmalı öğretmen sözleşmesi için geçerli değildir. O durumda sözleşme iptaline GoStudent tarafından olanak sağlanması gerekir. Öğretmen sözleşmesi ancak aşağıdaki nedenlerin resmi kanıtı sağlandığında istisnai bir şekilde feshedilebilir:
   - Kullanıcının, derse katılımı engelleyen ağır, kalıcı hastalığı durumunda . - En az 3 aylık işsizlik ve bunun sonucunda ortaya çıkan kazanç kaybı durumunda.
   - Kullanıcının ders vermesini imkansız kılacak kadar büyük bir saat farkı bir oluşturacak bir ülkeye taşınması durumunda.
   - Madde 9.3’e göre makul bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa.

 14. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

   14.1 Bu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans standartları hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına tabidir. Bu hukuk seçimi, yalnızca bir kullanıcının mutat meskeninin bulunduğu eyaletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumadan yoksun bırakılmaması durumunda geçerlidir.
   14.2. Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir kullanıcının GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, kullanıcının başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Almanya’da ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir kullanıcıya karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan kullanıcılar için yasal yargı yerleri geçerlidir.

 15. SON HÜKÜMLER

   15.1. Bu Kayıt Kuralları ve Kullanıcı ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Kuralları’ndan öncelikli olur.
   15.2. Bu Kayıt Kuralları’ndan birinin geçersiz olması durumu, Kayıt Kuralları’nın kalan kısmının içeriğini etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Öğretmen ve GoStudent’ın ekonomik çıkarına en uyumlu başka bir hükümle değiştirilir.
   15.3. Kayıt Kuralları’nda “Üçüncü Şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Öğretmen olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
   15.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne bir kullanıcı ne de GoStudent, diğer tarafın yazılı izni olmadan bu Kayıt Koşulları hükümlerini ve haklarını üçüncü taraflara devredemez veya atayamaz.




GoStudent Ltd. Şti.

için

Kayıt Koşulları

Öğretmenler için

(nachfolgend die "AGB")

 1. KAPSAM

   1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı Viyana merkezli GoStudent Ltd. Şti. (“GoStudent olarak anılacaktır), gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org domainleri üzerinden ve bir uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca Platform olarak anılacaktır) sunar.
   1.2. Buradaki kayıt koşulları Platform’a öğretmen olarak giriş yapan herkesi (Öğretmen olarak anılacaktır) kapsar. Öğretmen’lerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.
   1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Öğretmen olarak kullanımı ve yararlanılması durumunda için geçerlidir. Farklı, çelişkili veya tamamlayıcı koşullar; açıkça çelişmemiş olsalar bile, Öğretmen ile GoStudent arasındaki iş ilişkisinin bir parçası haline gelmez. Farklı, çelişen veya tamamlayıcı koşullar yalnızca GoStudent bunları yazılı olarak kabul ettiğinde dikkate alınır.
   1.4. Kayıt Koşulları’ndaki bu hükümler GoStudent tarafından herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Öğretmen Platform’u kullanmaya devam ederse bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
   1.5. Öğretmen’in kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’un Gizlilik Politikaları’ndan https://www.gostudent.org/de/datenschutz ulaşılabilir.

 2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

   2.1. Öğretmenler ve kullanıcı olarak giriş yapan kişiler (Kullanıcı olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (video ders olarak anılacaktır) gerçekleştirebilirler.
   2.2. Bir öğretmen ve kullanıcı arasında video derse anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Kullanıcı ve Öğretmen arasında yapılır (“Öğretmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) Öğretmen GoStudent’tan sözleşmenin gerçekleştiğine dair bir onay alır.
   2.3. GoStudent platformu işletir ve platform kullanıcıları için eğitmenler adına öğretmen sözleşmeleri düzenler. Ayrıca GoStudent, Kullanıcıların katılımıyla bağlantılı olarak belirli hizmetler sunar. Ancak, GoStudent’ın kendisi, kullanıcılar ve eğitmenler arasında akdedilen öğretmen sözleşmelerine taraf olmaz.
   2.4. GoStudent Platform üzerinden başka hizmetler de sunabilir (örn.: ev ödevi sohbeti veya Video Ders’leri test etmek için ücretsiz deneme dersi) ve Öğretmen belli düzenlemelere göre bunlarla bonus kazanabilir. Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma ve bu yolla bonus sağlama zorunluluğu yoktur.

 3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

   3.1. Platform’u kullanmak için kayıt yapmak gerekir. Öğretmen, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul eder. Platform’un Öğretmen veya Kullanıcı olarak kullanımının seçimi kayıt yapan kişiye aittir. Kayıt ücretsiz yapılabilir.
   3.2. Kayıt sırasında Öğretmen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlamalı ve daha sonra bu bilgilerde gerçekleşecek herhangi bir değişiklik halinde bunları derhal güncellemelidir. 3.3. Platform’a gelen kayıt isteğinin kabul edilme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Öğretmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Öğretmen’in Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Öğretmen’in Platform’da kazandığı kredinin hesaplanması ve ödenmesi için, GoStudent’ın yazılı (ve eposta yoluyla) talebinden sonraki 7 gün içinde SEPA bölgesi merkezli bir kredi kurumuna bağlı bir banka hesabı bildirmesi gerekir.
   3.4. Platform’a kayıt temelde yaşa bakılmaksızın mümkündür. Platform’daki ücretli hizmetlerin (Video ders) kullanımı için Kullanıcı’nın en az 14 yaş, Öğretmen’in en az 18 yaş üstü olması gerekir. Eğer Kullanıcı veya Öğretmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcinin onayının alınmış olması gerekir.
   3.5. GoStudent, bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturarak Öğretmen’in Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Öğretmen, GoStudent’a ([email protected]) belgelerin kendisine gönderilebileceği bir eposta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu eposta adresi değişirse, Öğretmen yeni adresi GoStudent’a derhal bildirmelidir.

 4. GOSTUDENT'IN ARACI KONUMU

   4.1. Öğretmen bu anlaşma ile GoStudent’a Platform’da teklif edilen uzmanlık bilgilerini sunması ve Platform üzerinden öğretmen sözleşmelerini sonuçlandırması için destek sunması talimatını verir. Ancak GoStudent, öğretmen sözleşmelerinin sonuçlandırılacağına dair garanti veremez.
   4.2. GoStudent, ödemeleri Öğretmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

 5. ÖĞRETMENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

   5.1. Öğretmenler video ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Öğretmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. Kullanıcılardan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir öğretmene bunu bildirebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Öğretmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
   5.2. Öğretmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam veya serbest hizmet ilişkisi yoktur. Öğretmenler GoStudent’ın herhangi bir talimatına bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de özerk ve bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.
   5.3. Öğretmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak bir öğretmen ve bir kullanıcı arasında yapılır.
   5.4. Kullanıcılar platform üzerinden görüntülü dersleri için kredi satın alarak bir eğitmen ile öğretmen sözleşmesi yapabilirler. Görüntülü dersler için krediler saatlik paketler şeklinde satın alınabilir. Paketin tamamı belirli bir zaman içinde kullanılmazsa, hala açık olan saatler için krediler iptal edilebilir. Ayrıca, kullanıcı, süre bitiminden önce buna tersini belirtmez ise, mutabık kalınan süreden sonra öğretmen sözleşmesi otomatik olarak uzatılabilir. Platformun eğitmenler tarafından kullanılması platformda listelenen dersler için tarifelerin anlaşmasını gerektirir. Derslerin güncel fiyatları platformda yayınlanır, mevcut hüküm ve koşulların onaylanması ile bu tarifeler eğitmen ve GoStudent arasında kabul edilmiş sayılır. GoStudent, satın alınacak kredilerin (paketlerin) tarifelerini ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.
   5.5. Bu kredi ödemelerinin öğretmene tahsisi GoStudent tarafından yönetilir. Aksi kararlaştırılmadıkça; bir ders birimi gerçekleştikten sonra, bu birim için ödenecek kredi Öğretmen’in kredi hesabına yatırılacaktır (Madde 6.2 dahilinde)
   5.6. Öğretmen, yapılan her Öğretmen Sözleşmesi için GoStudent’a bir komisyon öder. Tüm komisyon hakkı Öğretmen Sözleşmesi neticesinde oluşur. GoStudent’a komisyon ödemesi (stopaj yoluyla) şöyle gerçekleşir: Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken kredinin (paketin) tamamını Öğretmen Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra bütün olarak ödüyorsa, komisyonun GoStuent’a ödemesi de derhal bütün olarak yapılır; Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken krediyi (paketi) taksitle ödüyorsa, komisyon da parçalı olarak (taksitlerle orantılı ve Kullanıcı’nın ödeme zamanıyla paralel olarak) GoStudent’a ödenir. GoStudent, Öğretmen tarafından ödenmesi gereken krediyi Kullanıcı’nın ödemelerinden (veya kredilerinden) tahsil etme hakkını saklı tutar.
   5.7. Bir video ders biriminin gerçekleşmesinden sonra GoStudent Kullanıcı hesabından gerekli krediyi alır ve Öğretmen hesabına gerekli krediyi komisyon miktarını düşerek yatırır. Kullanıcı kararlaştırılmış bir ders birimini gereken zaman diliminin dışında iptal eder ya da ertelerse veya derse katılım göstermezse, GoStudent krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Öğretmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek yatırabilir. Bu durumda GoStudent’a ödenecek komisyon, verilen bir video ders birimi için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.
   5.8. Kullanıcı kredisi; gereken süre içinde kullanılmadığı için sona ererse, GoStudent, süresi dolan kredinin tamamını özel bir komisyon olarak alma hakkına sahiptir.
   5.9. Güncellenen komisyonlar Platform’da duyurulur veya Öğretmen’e başka şekilde bildirilir.
   5.10. Kullanıcı’nın bir Öğretmen Sözleşmesi’nden gelen satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de(orantılı olarak) iptal edilir. Bu durumda, Öğretmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.
   5.11. Öğretmen bir kulanıcıyla Öğretmen Sözleşmesi imzaladığında sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, özellikle de planlanan video ders saatlerine dikkat etmekle yükümlüdür. Bir Öğretim Sözleşmesi’nden geri çekilmek, ancak bağlayıcılığı olan yasal geri çekilme hakkı kullanılırsa veya Kullanıcı’nın rızasıyla mümkündür. Öğretmen’in, Öğretmen Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Platform üzerinde oluşan olumsuz etkiler nedeniyle GoStudent’a ceza ödemesi yapması gerekebilir.
   5.12. Öğretmen her Öğretmen Sözleşmesi imzaladığında, belirtilen hükümlere göre hareket etmeye ve özellikle Platform’a içerik yüklerken gerekli kullanım haklarına sahip olduğuna ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticaret hakları gibi) çiğnemediğine dikkat etmekle yükümlüdür.
   5.13. Öğretmen, diğer öğretmenler tarafından sağlanan kurs içeriğinin, materyallerin ve cevapların (örn.: ödev sohbetindekiler) kullanımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder.
   5.14. Öğretmen, kendisine GoStudent tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Öğretmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
   5.15. Öğretmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Öğretmen’in buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 6. KREDİ HESABI / ÖDEMELER

   6.1. Öğretmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, video dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredinin yatması için bir kredi hesabı (das Kredi Hesabı) açılır. Kredi Hesabı’na bir faiz uygulanmaz.
   6.2. Eğitmen mevcut kazanç durumunu kullanıcı hesabında görebilir. Eğitmen 1300 TL’den başlayan bir ödeme talep edebilir, bununla birlikte her zaman kredi hesabındaki tüm bakiye ödenir. Öğretmene ödemeler, öğretmenin ödemeyi talep ettiği ayı takip eden ayda ayda bir kez, öğretmenin bilinen son banka hesabına havale yoluyla nakitsiz yapılır.
   6.3. GoStudent ile Öğretmen arasındaki sözleşmenin bitmesi durumunda, Öğretmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, gelecek ayın sonuna kadar Öğretmen’e ödenir.
   6.4. Kredi ödemesiyle ilgili her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, satış vergisi, sosyal güvenlik primi) öğretmenin kendisi tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Öğretmen, bu bağlamda GoStudent’ı muaf tutmayı ve zararsız çıkarmayı taahhüt eder.
   6.5. GoStudent, harici ödeme hizmeti sağlayıcılarında (Örn.:Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen) ticari hesaplara (Merchant Accounts) sahiptir. Öğretmene ödeme ilgili hizmet sağlayıcı aracılığıyla GoStudent ticari hesaplarından birinden havale yoluyla yapılır.

 7. PLATFORMUN KULLANIMI

   7.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
   7.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. Sağlanan kullanım hakkı dışında, GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmadan kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında başka kanunlarla korunmaktadır ve aksi iddia edilmedikçe GoStudent’a aittir.
   7.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Öğretmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve kendi yorumlarını yazabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmez. Öğretmen, kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde çoğaltabilir.
   7.4. GoStudent, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar:
   7.5. Öğretmen, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder: a. ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; b. diğer kullanıcılara, öğretmenlere veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; c. çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; d. başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; e. başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Öğretmen’in kullanma hakkı olmadığı tüm içerikler; f. virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; g. Kullanıcılara, öğretmenlere veya 3. şahıslara; istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi
   7.6. Öğretmen, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanımı, işlenmesi, düzenleme ve çoğaltması için ücretsiz, münhasır olmayan, sürekli ve mekansal kısıtlama olmaksızın hak verir.
   7.7. Araçların Platform’a dair data analizi yapmak için kullanılması yasaktır.
   7.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
   7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 8. GARANTİ, ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

   8.1. Öğretmen ve Kullanıcı arası ilişkide yasal garanti hükümleri geçerlidir.
   8.2. Öğretmen sözleşmenin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek birimler) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı, [email protected] adresine sebebiyle birlikte bir şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Öğretmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Öğretmen, GoStudent’ın herhangi bir kredi iadesi talebinin varlığına ve miktarına karar yetkisinin olduğunu kabul eder. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulursa, bu birim için Öğretmen’in kredi üzerindeki hakkı geçerliliğini kaybeder. Rezerve edilen birim için Öğretmen’in hesabına önceden yüklenmiş kredi hesaptan düşülür. Öğretmen’in hesabında o anda yeterli kredi bulunmaması durumunda, GoStudent daha sonra kazanılan kredilerden tahsilat yapma veya tutarı nakit para olarak talep etme hakkını saklı tutar.
   8.3. Öğretmen tarafından ciddi ihlaller yapılması veya Öğretim Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, kullanıcının talebi üzerine, kullanıcı için bir yedek öğretmen bulmaya çalışılır. Bir yedek öğretmen bulunursa, aynı sözleşme değiştirilen öğretmene aktarılır. Öğretmen, sözleşmenin böyle bir aktarımını kabul eder. Yedek öğretmen daha sonra orijinal öğretmenle mutabık kalınan koşullara uygun olarak video dersleri düzenleyerek kredi alabilir; ayrıca devraldığı Öğretmen Sözleşmesi için (devralınan birimler için) GoStudent’e ödenecek komisyonu da ödemekle yükümlüdür. Yedek öğretmen bulunamazsa veya kullanıcı yedek öğretmen istemezse, Öğretim Sözleşmesi’ni olağanüstü fesih hakkı kullanılabilir.

 9. SORUMLULUK

   9.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece zararın GoStudent tarafından ağır ihmal veya kasıt sebebiyle oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent’ın hafif ihmal durumlarında sorumluluğu -bireyin yaralanması durumu dışında- hariç tutulmuştur.
   9.2. GoStudent, Kullanıcı’nın Öğretmen’e karşı sözleşmede belirtilen ve diğer görevlerinin sağlanmasına dair bir sorumluluk üstlenmez. GoStudent’ın özellikle Öğretmen’in Öğretmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak uğradığı herhangi bir zarara dair sorumluluk üstlenmez. Konuyla ilgili diğer tüm iddialar doğrudan ilgili Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.
   9.3. GoStudent, Kullanıcı veya Öğretmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya GoStudent tarafından yönlendirilen Web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, özellikle de bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca GoStudent’ın yönlendirdiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Bu nedenle Öğretmen, başka öğretmen ve kullanıcılara ait içerikleri eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 10. ÖĞRETMENE DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

   10.1. Öğretmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle GoStudent’ın öğretmenler tarafından Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan sebeplerle veya diğer kullanıcılar, öğretmenler ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan adli veya adli olmayan yollarla, medeni veya ceza hukuku dahilindeki iddialara maruz kalması durumunda onu muaf tutmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı taahhüt eder. Bu muafiyet cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 11. ÖĞRETMENİN CAYMA HAKKI

   11.1. Öğretmen’in Avusturya Tüketici Koruma Kanunu uyarınca tüketici olarak Platform’a kaydını yapması durumunda, GoStudent’a karşı aşağıda açıklanan cayma hakkına sahiptir.
   11.2. Öğretmen, Platform’a kayıt yaptırdığı günden itibaren 14 gün içinde, GoStudent’la yaptığı Platform kullanımınına dair sözleşmeden hiçbir sebep göstermeden çekilme hakkına sahiptir.
   11.3. Cayma hakkını kullanabilmek için Öğretmen’in GoStudent’a açık bir beyanla (örn.: posta veya eposta yoluyla gönderilen bir mektup ile) sözleşmeden çekildiğini bildirmesi gerekir. Öğretmen bunun için Platform’da bulunan İptal Formu’nu indirir, doldurur ve gönderir veya başka net bir açıklama kullanabiir. Kullanıcı bu seçeneği uygularsa, GoStudent Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
   11.4. Cayma süresinin geçerliliği için Öğretmen’in bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
   11.5. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viyana veya eposta olarak ([email protected])

 12. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

   12.1. GoStudent ile Öğretmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Öğretmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kaydolmasıyla başlar. Hem öğretmen hem de GoStudent, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir, bu durumda Öğretmen kaydı silinir. Yine de GoStudent’ın, devam eden öğretmen sözleşmelerini düzgün bir şekilde işlemesi mümkündür.

 13. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

   13.1. Bu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans standartları hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına tabidir. Bu hukuk seçimi, yalnızca bir kullanıcının mutat meskeninin bulunduğu eyaletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumadan yoksun bırakılmaması durumunda geçerlidir.
   13.2. Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir öğretmenin GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, öğretmenin başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Almanya’da ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir öğretmene karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan öğretmenler için yasal yargı yerleri geçerlidir.

 14. SON HÜKÜMLER

   14.1. Bu Kayıt Kuralları ve Öğretmen ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Kuralları’ndan öncelikli olur.
   14.2. Bu Kayıt Kuralları’ndan birinin geçersiz olması durumu, Kayıt Kuralları’nın kalan kısmının içeriğini etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Öğretmen ve GoStudent’ın ekonomik çıkarına en uyumlu başka bir hükümle değiştirilir.
   14.3. Kayıt Kuralları’nda \“Üçüncü Şahıs\” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Öğretmen olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
   14.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne bir kullanıcı ne de GoStudent, diğer tarafın yazılı izni olmadan bu Kayıt Koşulları hükümlerini ve haklarını üçüncü taraflara devredemez veya atayamaz.