Kayıt Koşullarımız

GoStudent Ltd. Şti.

Son güncelleme 01.10.2021

için

Kayıt Koşulları

Kullanıcılar için

(nachfolgend die "AGB")

 1. KAPSAM

   1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı GoStudent GmbH (kısaca “GoStudent” olarak anılacaktır), gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org domainleri üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.
   1.2.Platform’a kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) burada yer alan Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Kayıt Koşulları Kullanıcılar’ın Platform’u ziyaret ederken ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.
   1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Kullanıcı olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Kullanıcı olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca GoStudent’ın bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.
   1.4. Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler GoStudent tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
   1.5. Kullanıcılar kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan Gizlilik Politikaları’ndan https://www.gostudent.org/tr/gizlilik ulaşılabilir

 2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

   2.1. Kullanıcılar ve Platform’a Eğitmen olarak kayıt olan kişiler (“Eğitmen” olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.
   2.2. Platform’da video ders sunmak isteyen herkes Eğitmen olarak giriş yapabilir. Eğitmen tarafından Platform üzerinde sunulan hizmet ücretli ise, bu açık ve net bir şekilde belirtilir.
   2.3. Bir Kullanıcı ve Eğitmen arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilecektir (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.)
   2.4. GoStudent Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Eğitmen Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. GoStudent ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar ve Eğitim Sözleşmesi kapsamındaki sürece ilişkin destek hizmetleri verir. GoStudent, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, GoStudent Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü GoStudent’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.
   2.5. GoStudent, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü GoStudent’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

   3.1. Platform’u kullanmak isteyen Kullanıcılar’ın Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Kullanıcı, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Platform’a Kullanıcı veya Eğitmen olarak kayıt olmak Kullanıcı’nın inisiyatifindedir. Kural olarak Platform’a kayıt ücretsizdir.
   3.2. Kullanıcı kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Kullanıcı, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.
   3.3. GoStudent’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Kullanıcı olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Kullanıcılar’ın Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir iptal durumunda, Kullanıcı’nın satın aldığı ve henüz kullanmadığı video ders kredileri Kullanıcı’ya GoStudent tarafından iade edilir. GoStudent, bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanır.
   3.4. Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Eğitmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir.
   3.5. GoStudent, Kullanıcı tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Kullanıcı hesabı oluşturarak Kullanıcı’nın Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Kullanıcı, GoStudent’a ([email protected]) bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Kullanıcı yeni adresi GoStudent’a derhal bildirmelidir.

 4. KREDİLERLE ALINAN VİDEO DERSLER HAKKINDA EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

   4.1. Eğitmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilir.
   4.2. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için kredi satın alarak Eğitmen’le bir Eğitmen Sözleşmesi akdedebilir. Bu kredi ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci GoStudent tarafından yönetilmektedir. Video ders kredileri saat paketi şeklinde satın alınabilmektedir. Saat paketinde yer alan kredilerin anlaşılan süre içinde bitirilmemesi halinde bu kredilerin kullanım süresinin geçmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
   4.3 Sözleşme süresi boyunca, kullanıcıya sözleşmede belirtilen sayıda birim ile aylık olarak (her durumda yeniden yükleme tarihinde) alacaklandırılacak ve ilgili ödeme otomatik olarak borçlandırılacaktır. Yeniden yükleme tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarih ile ilişkilidir (örnek: 20.03.2021 tarihinde bir sözleşme imzalanmışsa, yeniden yükleme tarihi sözleşme süresinin her ayının 20. günüdür) Kredili birimler, bir sonraki yeniden yükleme tarihine kadar ders rezervasyonu için serbestçe kullanılabilir, daha sonra bir transfer bir sonraki yeniden yükleme tarihi mümkün değildir. Sözleşmeyi bir aylık bir süre için duraklatmak mümkündür (yeniden yükleme tarihinden itibaren). Duraklama süresi daha sonra sözleşme süresine eklenecek ve buna göre uzatılacaktır. 6 aylık sözleşme bir, 12 aylık sözleşme iki kez ve 24 aylık sözleşme dört kez duraklatılabilir. 4.4. Kullanıcı veya kanuni temsilcisi Platform’da “Şimdi ücretli talepte bulun” seçeneğine tıklarsa; (önceki adımda seçilen) Eğitmen’e Eğitmen Sözleşmesi’yle birlikte, gerekli kredinin satın alınması ve ücrete tabi bir sözleşmenin yapılması hususlarında bağlayıcılığı olan bir teklifte bulunmuş olur. Bu teklifin kabulü, GoStudent’ın (ilgili Eğitmen’in talebiyle ve adına) Kullanıcı’ya bir onay mesajı göndermesiyle gerçekleşir.
   4.5. Eğitmen Sözleşmesi’ni akdetmeden önce Kullanıcı tüm bilgileri tekrar kontrol etme ve gerekirse değiştirme imkanına sahiptir.
   4.6. GoStudent, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Kullanıcı ilgili hizmet sağlayıcıları üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilir. Böylece Kullanıcı, ilgili Eğitmen’den video ders almak için gereken krediyi satın almış olur.
   4.7. Mesafeli Satış Yönetmeliği Madde 61’e uygun olarak, Madde 51’de belirtilen bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formu ile birlikte, Kullanıcı’ya, akdedilen nihai Eğitmen Sözleşmesi kalıcı bir belge şeklinde (örn.:E-postayla PDF belgesi) sunulur.

 5. VİDEO DERS, OTOMATİK UZATMA

   5.1. Eğitmen Sözleşmeleri çeşitli saat paketleri şeklinde oluşturulabilir, bu durumda Kullanıcı bu saatleri belirlenen zaman aralığında kullanmalıdır. Paket türlerinin fiyatları, video ders birim sayısına ve birimlerin kullanılabileceği zaman aralığının genişliğine göre değişkenlik gösterir.
   5.2. Güncel fiyatlar Platform’da duyurulur. GoStudent fiyatları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Birim/Paket fiyatlarındaki değişiklikler, yalnızca bu değişikliklerden sonra yapılan alışverişlerde geçerli olur.
   5.3. Video dersler için alınan kredilerin ödemesi (bir kısmı veya tamamı) önceden ve/veya aylık taksitler halinde, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılır. İşlem AppStore üzerinden yapıldıysa Kullanıcı’nın iTunes hesabından onay geldikten sonra ödeme işleme alınır.
   5.4. Eğitmen Sözleşmesi, süresinin bitiminde aynı koşullarla (video ders birimleri, zaman aralığı ve fiyat) oluşturulan yeni bir paketle devam eder. Eğer Eğitmen Sözleşmesi’nin yenilemesi istenmiyorsa, İptal Formu Eğitmen Sözleşmesi’nin bitiminden 7 gün öncesine kadar her an doldurulabilir. Ödeme için orijinal Eğitmen Sözleşmesi’nde belirlenmiş yöntem geçerliliğini korur (ayrıca bakınız madde 5.3.). Eğitim Sözleşmesi’nin yenilenmesinin iptal edilmemesi halinde Eğitmen Sözleşmesi cayma hakkı olmaksızın devam edecektir.
   5.5. Özel video derslerinin yanında, Eğitmenler’in Platform’da ücretli veya ücretsiz canlı grup kursları oluşturabilmesi de mümkündür. Ücretli canlı kurs gruplarına ilişkin belirlenen ücret tek seferlik olup bir paket niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ücretli canlı kurs gruplarının başka paketlerle birleştirilebilmesi de mümkün değildir.

 6. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   6.1 Kullanıcı, Platform’dan video ders gerçekleştirmek istediğinde Eğitmen Sözleşmesi’nde anlaşılan video ders başı birim tutarın GoStudent tarafından Kullanıcı’nın kredilerinden alınacağını ve ilgili kredilerin ödeme olarak Eğitmen’e aktarılacağını kabul eder. Kullanıcı, tercih ettiği kredi saat paketlerine bağlı olarak, saat paketinin bitiş tarihinde, belirlenen zaman aralığında kullanılmayan kredi tutarının yine Kullanıcı’nın hesabından alınacağını kabul eder.
   6.2. Kullanıcı, belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 60 dakika öncesine kadar tarih ve saat değişikliği talep edebilir. Eğitmen bu talebi belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 30 dakika öncesine kadar onaylarsa, ders yeni anlaşılan tarih ve saate otomatik ve ücretsiz bir şekilde aktarılmış olur. Her Eğitmen’in ders saati değişikliği talebinin yapılabileceği en geç zaman konusunda Kullanıcı ile anlaşmakta özgür olduğu dikkate alınmalıdır. GoStudent tarafından konulan limit, dersin önceden belirlenen başlangıcından 30 dakikayı öncedir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan iptal ve değişiklik durumlarında ve Kullanıcı’nın katılım göstermediği durumlarda GoStudent bir video ders birim kredisini Eğitmen adına ve hesabına Kullanıcı’nın kredilerinden alma hakkını saklı tutar.
   6.3. Kullanıcı, kendisine GoStudent tarafından gönderilen erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
   6.4. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Kullanıcı’nın buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 7. EĞİTMENLER'LE İLGİLİ BİLGİLER

   7.1. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. GoStudent’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
   7.2. Kullanıcı, belirli bir Eğitmen’e yönlendirilme hakkına sahip değildir. Eğitmenler’in uygunluğu, yalnızca kendilerinin Platform’da belirttikleri zaman aralıklarına bağlıdır.
   7.3. Eğitmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler GoStudent’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.

 8. PLATFORMUN KULLANIMI

   8.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
   8.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse GoStudent’a aittir.
   8.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcılar kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
   8.4. GoStudent, özellikle yasadışı içerikliler olmak üzere, yorumları veya diğer içerikleri silme hakkını saklı tutar.
   8.5. Kullanıcı, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.
   8.6. Kullanıcı, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
   8.7. Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.
   8.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
   8.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 9. GARANTİ, EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

   9.1. Kullanıcı ve Eğitmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.
   9.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı ([email protected]) adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Eğitmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Eğitmen, GoStudent’ın her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Kullanıcı’nın kredi hesabına video ders birim tutarında krediyi iade eder ve bu video ders için Öğretmen’in hesabına aktarılmış krediyi geri alır.
   9.3 Bir Eğitmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Eğitmen Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir Eğitmen bulunmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi değiştirilen Eğitmen’e aktarılır ve henüz kullanılmamış krediler, başlangıçta kararlaştırılan koşullarda (açık birimler / kararlaştırılan zaman dilimi) alternatif Eğitmen ile yapılacak video dersler için kullanılabilir. Makul bir süre içinde alternatif Eğitmen bulunamazsa, madde 12.9 uyarınca Eğitmen Sözleşmesi’ni olağanüstü feshetme hakkı kullanılabilir.

 10. SORUMLULUK

   10.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece GoStudent’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent hafif ihmali durumlarında (yaralanma hariç) sorumlu olmayacaktır.
   10.2. GoStudent, Eğitmen’in Kullanıcı’ya karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. GoStudent özellikle Eğitmen’in ulaşılabilirliğinden veya Eğitmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Video ders kredilerinin iadesine iklişkin taleplerde Kullanıcı madde 9.2’ye uygun hareket etmelidir. Kredi iadesi dışındaki her türlü talep ve iddialar doğrudan Eğitmen’e yöneltilmelidir.
   10.3. GoStudent, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 11. KULLANICIYA DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

   11.1. Kullanıcı; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, GoStudent’ın Öğretmenler’in Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 12. KULLANICININ CAYMA HAKKI (EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ)

   12.1. Kullanıcı, Eğitmen ile akdettiği Eğitmen Sözleşmesi kapsamında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkına sahiptir.
   12.2. Kullanıcı, hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
   12.3. Cayma süresi sözeşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gündür.
   12.4. Cayma hakkını kullanabilmek için Kullanıcı’nın açık bir dille sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Kullanıcı bunun için Platform’da bulunan İptal Formu’nu indirip doldurarak gönderebilir veya başka şekilde açık beyanını e-posta ile [email protected]’a veya posta ile gönderebilir (Kullanıcı İptal Formu’nu kullanır veya e-posta gönderirse cayma işlemi daha hızlı gerçekleşecektir). Kullanıcı’nın bu şekilde cayma hakkını kullanması halinde, GoStudent Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
   12.5. Cayma süresinin geçerliliği için Kullanıcı’nın bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
   12.6. Cayma sonucunda: Kullanıcı Öğretmen Sözleşmesi’nden caydığında, video ders almak için alınan kredilerin ödemeleri derhal ve sözleşme iptal bildiriminin ulaşmasından en geç 14 gün içinde iade edilir. Bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu kredileri satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanılır.
   12.7. Cayma hakkına istisna oluşturan durum: İlk video dersin 14 günlük cayma süresi içerisinde kararlaştırılması veya gerçekleşmeşi halinde cayma hakkı uygulanamaz. Kullanıcının video ders kredisinden yararlanmaması veya kararlaştırılan video derse katılmaması durumunda da cayma hakkı kullanılamaz.
   12.8. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viyana veya eposta olarak ([email protected])
   12.9. Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedildiği günden itibaren 14 günlük cayma süresi dolduktan sonra Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’ni iptal edemez ve video ders kredi saat paketleri için harcanan tutarı geri talep edemez. Eğitmen Sözleşmesi’nin olağanüstü fesih hakkı saklıdır. Böyle bir olağanüstü fesih durumunda Kullanıcı kullanılmamış kredilerin tutarını geri talep edebilir.

 13. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

   13.1 GoStudent ile ilgili kullanıcı arasında platformun kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, kullanıcının platforma başarıyla kaydolması ile başlar. Hem kullanıcı hem de GoStudent, bu sözleşmeye dayalı ilişkiyi (Platformun kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda kullanıcı kaydı silinmelidir. Bu, devam eden anlaşmalı öğretmen sözleşmesi için geçerli değildir. O durumda sözleşme iptaline GoStudent tarafından olanak sağlanması gerekir. Öğretmen sözleşmesi ancak aşağıdaki nedenlerin resmi kanıtı sağlandığında istisnai bir şekilde feshedilebilir: - Kullanıcının, derse katılımı engelleyen ağır, kalıcı hastalığı durumunda. - En az 3 aylık işsizlik ve buna bağlı olarak kazanç kaybı durumunda (ilk sözleşmenin tamamlanmasından sonra istihdamın mevcut olması şartıyla).
   - Kullanıcının ders vermesini imkansız kılacak kadar büyük bir saat farkı bir oluşturacak bir ülkeye taşınması durumunda. - Madde 9.3’e göre makul bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa. “

 14. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

   14.1 Bu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans standartları hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına tabidir. Bu hukuk seçimi, yalnızca bir kullanıcının mutat meskeninin bulunduğu eyaletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumadan yoksun bırakılmaması durumunda geçerlidir.
   14.2 Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir kullanıcının GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, kullanıcının başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Almanya’da ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir kullanıcıya karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan kullanıcılar için yasal yargı yerleri geçerlidir.

 15. SON HÜKÜMLER

   15.1. Bu Kayıt Kuralları ve Kullanıcı ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Kuralları’ndan öncelikli olur.
   15.2. İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Kullanıcı ve GoStudent’ın ekonomik çık 15.3. Kayıt Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Kullanıcı olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
   15.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de GoStudent, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Kayıt Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.
GoStudent Ltd. Şti.

için

Kayıt Koşulları

Öğretmenler için

(nachfolgend die "AGB")

 1. KAPSAM

   1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı GoStudent GmbH (kısaca “GoStudent” olarak anılacaktır), gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch ve gostudent.org domainleri üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.
   1.2.Buradaki kayıt koşulları Platform’a öğretmen olarak giriş yapan herkesi (Öğretmen olarak anılacaktır) kapsar. Öğretmen’lerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.
   1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Eğitmen olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Eğitmen olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca GoStudent’ın bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.
   1.4. Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler GoStudent tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Eğitmen’in Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Eğitmen tarafından kabul etmiş sayılacaktır.
   1.5. Eğitmenler kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan Gizlilik Politikaları’ndan ulaşabilir.

 2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

   2.1. Eğitmenler ve Platform’a Kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.
   2.2. Bir Eğitmen ve Kullanıcı arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilecektir (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) GoStudent Eğitim Sözleşmesi’nin akdedildiğine ilişkin onayı Eğitmen’e iletecektir.
   2.3. GoStudent Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Eğitmen Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. GoStudent ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar. GoStudent, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, GoStudent Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü GoStudent’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.
   2.4. GoStudent, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. ve Eğitmen belirli şartların varlığı dahilinde söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi ile bonus kazanabilir. Ancak GoStudent’ın bu hizmetleri sunma ve bu yolla bonus sağlama zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü GoStudent’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

   3.1. Platform’u kullanmak isteyen Eğitmenler’in Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Eğitmen, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Platform’a Eğitmen veya Kullanıcı olarak kayıt olmak kayıt olan kişinin inisiyatifindedir. Platform’a kayıt ücretsiz olarak yapılabilir. Eğitmen Platform’da hizmet sunmasını engelleyecek hiçbir kısıtlama bulunmadığını, örneğin kanuni veya sözleşmesel bir yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.
   3.2. Eğitmen kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Eğitmen, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.
   3.3. GoStudent’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Eğitmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Eğitmenler’in Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Eğitmen’in Platform’da kazandığı kredinin hesaplanması ve ödenmesi için, GoStudent’ın yazılı (ve eposta yoluyla) talebinden sonraki 7 gün içinde bir banka hesabı bildirmesi gerekir.
   3.4. Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Eğitmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir.
   3.5. GoStudent, Eğitmen tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Eğitmen hesabı oluşturarak Eğitmen’in Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Eğitmen, GoStudent’a ([email protected]) bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Eğitmen yeni adresi GoStudent’a derhal bildirmelidir.

 4. GOSTUDENT'IN ARACI KONUMU

   4.1. Eğitmen bu anlaşma ile GoStudent’a Platform’da sunacağı uzmanlık bilgilerine yer vermesi ve Platform üzerinden Eğitmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirilmesi için destek sunmasına izin vermektedir. Ancak GoStudent, Eğitmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirileceğini garanti etmemekte, ve bu bağlamda her hangi bir yükümlülük veya taahhüt altına girmemektedir.
   4.2. GoStudent, ödemeleri Eğitmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

 5. EĞİTMEN'İN HAK VE SORUMLULUKLARI

   5.1. Eğitmenler video ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. GoStudent’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, GoStudent bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
   5.2. Eğitmenler ve GoStudent arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler GoStudent’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde GoStudent’ı temsil etme yetkileri de yoktur.
   5.3. Eğitmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilir.
   5.4. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için kredi satın alarak Eğitmen’le bir Eğitmen Sözleşmesi akdedebilir. Video ders kredileri saat paketi şeklinde satın alınabilmektedir. Saat paketinde yer alan kredilerin anlaşılan süre içinde bitirilmemesi halinde bu kredilerin kullanım süresinin geçmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Eğitmen Sözleşmesi’nin geçerlilik süresinin bitiminden belli bir süre önce Kullanıcı tarafından yenilemek istemediğinin bildirilmemesi halinde, sözleşmenin geçerlilik süresinin otomatik olarak uzayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Platformun eğitmenler tarafından kullanılması platformda listelenen dersler için tarifelerin anlaşmasını gerektirir. Derslerin güncel fiyatları platformda yayınlanır, mevcut hüküm ve koşulların onaylanması ile bu tarifeler eğitmen ve GoStudent arasında kabul edilmiş sayılır. GoStudent, satın alınacak kredilerin (paketlerin) tarifelerini ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.
   5.5. Bu video ders kredi ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci GoStudent tarafından yürütülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça; bir video ders gerçekleştirildikten sonra, bu video ders birim kredisi Eğitmen’in Platform’daki kredi hesabına aktarılacaktır (Madde 6.2 dahilinde).
   5.6. Öğretmen, akdedilen her Eğitmen Sözleşmesi için GoStudent’a bir komisyon öder. Tüm komisyon hakkı Eğitmen Sözleşmesi neticesinde oluşur. GoStudent’a komisyon ödenmesi (kesinti yoluyla) şu şekilde gerçekleşir: Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken kredinin (saat paketinin) tamamını Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra peşin olarak ödüyorsa, komisyonun GoStudent’a ödemesi de derhal peşin olarak yapılır; eğer Kullanıcı ödenmesi gereken krediyi (saat paketini) taksitle ödüyorsa, komisyon da taksitler halinde (taksitlerle orantılı ve Kullanıcı’nın ödeme zamanıyla paralel olarak) GoStudent’a ödenir. GoStudent, Eğitmen tarafından ödenmesi gereken komisyonu, Kullanıcı’nın ödemelerini (veya kredilerini) Eğitmen’e aktarırken mahsup etme ve ödemeleri komisyon tutarında eksik gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
   5.7. Bir video dersin gerçekleşmesinden sonra GoStudent Kullanıcı’nın hesabından gerekli krediyi alır ve Eğitmen’in hesabına bu krediyi komisyon miktarını düşerek aktarır. Kullanıcı kararlaştırılmış bir video dersi öngörülen zaman diliminin dışında iptal eder ya da değiştirir veya derse katılım göstermezse, GoStudent krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Eğitmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek aktarabilir. Bu durumda ders gerçekleştirilmediği için GoStudent’a ödenecek komisyon, gerçekleştirilen bir video ders için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.
   5.8. Kullanıcı’nın saat paketi kredilerinin belirlenen süre sınırı içinde kullanılmaması halinde, GoStudent, süresi dolan kredilerin tamamını özel bir komisyon olarak alma hakkına sahiptir.
   5.9. Güncellenen komisyonlar Platform’da duyurulur veya Eğitmen’e GoStudent’ın uygun göreceği başka vasıtalar ile bildirilebilir.
   5.10. Kullanıcı’nın bir Eğitmen Sözleşmesi’nden gelen satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de bununla orantılı olarak iptal edilir. Bu durumda, Eğitmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.
   5.11. Eğitmen bir Kullanıcı ile Eğitmen Sözleşmesi akdettiğinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, özellikle de planlanan video ders saatlerine dikkat etmekle yükümlüdür. Eğitmen Sözleşmesi’ni sonlandırmak ancak kanunlardan kaynaklanan sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde veya Kullanıcı’nın rızasıyla mümkündür. Bu halde, Eğitmen’in, Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle GoStudent’a ceza ve tazminat ödemesi gerekebilir.
   5.12. Eğitmen akdettiği Eğitmen Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yasal düzenlemeler, Eğitmen Sözleşmesi’nde ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Özellikle Platform’a yüklediği her türlü içeriğe ilişkin olarak gerekli kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticari hakları gibi) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektedir.
   5.13. Eğitmen, diğer Eğitmenler tarafından sağlanan her türlü video ders içerği ve materyalleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5.14. Eğitmen, kendisine GoStudent tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Eğitmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
   5.15. Eğitmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Öğretmen’in buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 6. KREDİ HESABI / ÖDEMELER

   6.1. Eğitmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, video dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredilerin aktarılması için Eğitmen’e bir hesap (“Kredi Hesabı”) açılır. Kredi Hesabı’na bir faiz uygulanmaz.
   6.2. Eğitmen, sahip olduğu güncel kredi miktarını kullanıcı hesabı kısmından görebilir. Eğitmen, 650 TRY’den itibaren olan tutarlarda ödeme talep edebilir, bu durumda kredi hesabındaki tutarın tümü kendisine ödenecektir. Öğretmene ödemeler, öğretmenin ödemeyi talep ettiği ayı takip eden ayda ayda bir kez, öğretmenin bilinen son banka hesabına havale yoluyla nakitsiz yapılır.
   6.3. GoStudent ile Eğitmen arasındaki ilişkinin sonlandırılması durumunda, Eğitmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, bir sonraki ayın sonuna kadar Eğitmen’e ödenir.
   6.4. GoStudent tarafından Eğitmen’e yapılan ödemelere ilişkin her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi) Eğitmen tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Eğitmen, bu bağlamda GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’in zararına hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.5. GoStudent, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Eğitmen’e ödemeler ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden GoStudent tarafından yapılır.

 7. PLATFORMUN KULLANIMI

   7.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
   7.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse GoStudent’a aittir.
   7.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eğitmen, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Eğitmen kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
   7.4. GoStudent, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar:
   7.5. Eğitmen, aşağıda belirtilen içerikler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul beyan ve taahhüt eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.
   7.6. Eğitmen, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
   7.7. Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.
   7.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
   7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 8. GARANTİ, ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

   8.1. Kullanıcı ve Eğitmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.
   8.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı [email protected] adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda GoStudent video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Eğitmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Eğitmen, GoStudent’ın her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Eğitmen bu video dersler için kredi ödemesi alma hakkını kaybeder. Gerçekleştirilen video dersler için Eğitmen’in hesabına önceden aktarılmış olan krediler hesaptan düşülür. Eğitmen’in hesabında o anda yeterli kredi bulunmaması durumunda, GoStudent Eğitmen’in daha sonra hak kazanacağı kredilerden tahsilat yapma, bu kredi tutarını mahsup etme veya bu tutarı nakit para olarak talep etme hakkını saklı tutar.
   8.3. Bir Eğitmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Eğitmen Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir öğretmen bulmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi değiştirilen Eğitmen’e aktarılır. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin bu durumda bir başka Eğitmen’e aktarılmasını kabul etmektedir. Alternatif Eğitmen daha sonra orijinal Eğitmen Sözleşmesi’nde mutabık kalınan koşullara uygun olarak video dersleri düzenleyerek ilgili kredi ödemelerini alabilir; ayrıca devraldığı Eğitmen Sözleşmesi için (devralınan video ders kredi ödemeleri için) GoStudent’a ilgili komisyonu da ödemekle yükümlüdür. Alternatif bir Eğitmen bulunamazsa veya kullanıcı alternatif Eğitmen istemezse, Eğitmen Sözleşmesi’ni olağanüstü fesih hakkı kullanılabilir.

 9. SORUMLULUK

   9.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece GoStudent’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent hafif ihmali durumlarında (yaralanma hariç) sorumlu olmayacaktır.
   9.2. GoStudent, Kullanıcı’nın Eğitmen’e karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. GoStudent özellikle Eğitmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Eğitmen’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Eğitmen Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü talep ve iddialar doğrudan Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.
   9.3. GoStudent, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Eğitmen, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 10. EĞİTMEN'E DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

   10.1. Eğitmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, GoStudent’ın Kullanıcılar’ın Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 11. EĞİTMEN'İN CAYMA HAKKI

   11.1. Eğitmen, tüketici olarak değerlendirilmesi halinde, GoStudent’a karşı aşağıda açıklanan cayma hakkına sahiptir.
   11.2. Eğitmen, Platform’a kayıt yaptırdığı günden itibaren 14 gün içinde, GoStudent’la yaptığı Platform kullanımınına dair sözleşmeden hiçbir sebep göstermeden cayma hakkını haizdir.
   11.3. Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilmek için Eğitmen’in GoStudent’a açık bir beyanla (örn.: posta veya eposta yoluyla gönderilen bir mektup ile) sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Eğitmen bunun için Platform’da bulunan İptal Formu’nu indirir, doldurur ve gönderir veya başka net bir açıklama kullanabiir. Kullanıcı bu seçeneği uygularsa, GoStudent Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
   11.4. Cayma süresinin geçerliliği için Eğitmen’in bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
   11.5. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viyana veya eposta olarak [email protected]

 12. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

   12.1. GoStudent ile Eğitmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Eğitmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kaydolmasıyla başlar. Hem Eğitmen hem de GoStudent, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir, bu durumda Eğitmen kaydı silinir. Yine de GoStudent’ın, devam eden Eğitmen Sözleşmeleri’ni devam ettirmesi mümkündür.

 13. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

   13.1 Bu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans standartları hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına tabidir. Bu hukuk seçimi, yalnızca bir kullanıcının mutat meskeninin bulunduğu eyaletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumadan yoksun bırakılmaması durumunda geçerlidir.
   13.2 Viyana’daki yetkili mahkeme, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle bir öğretmenin GoStudent aleyhine açtığı tüm davalardan sorumludur. Bu, öğretmenin başka herhangi bir yasal yargı alanında dava açma hakkını etkilemez. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle Almanya’da ikametgahı, mutat meskeni veya çalışma yeri bulunan bir öğretmene karşı açılan tüm davalardan, kullanıcının ikametgahı, mutat meskeni veya işyerinin bulunduğu ilçede bu mahkemelerden biri sorumludur. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avusturya’da ikamet yeri bulunmayan öğretmenler için yasal yargı yerleri geçerlidir.

 14. SON HÜKÜMLER

   14.1. Bu Kayıt Koşulları ve Eğitmen ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Koşulları’ndan öncelikli olur.
   14.2. İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Eğitmen ve GoStudent’ın ekonomik çıkarlarına en uygun olacak başka bir hükümle değiştirilir.
   14.3. Kayıt Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Eğitmen olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
   14.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne Eğitmen ne de GoStudent, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Kayıt Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.