Ο στόχος μας:

Οι καλύτεροι καθηγητές στο GoStudent

header-image

Καθηγητές στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Η προσωπικότητα των καθηγητών είναι προτεραιότητά μας

Οι καθηγητές μας είναι ευχάριστοι, παρέχουν κίνητρο για πρόοδο και δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για μάθηση.

tutors

Εγγυημένη επαγγελματική εμπειρία

Όλοι οι καθηγητές μας περνούν από διαδικασία επιλογής. Αυτό εξασφαλίζει ότι έχουν άριστη γνώση των μαθημάτων που θα διδάσκουν.

tutors

Πάντα ευέλικτα και αξιόπιστα

Οι ανησυχίες των μαθητών μας και των γονέων τους αντιμετωπίζονται πάντα προκειμένου να διασφαλιστεί μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία.

tutors

Τακτικοί έλεγχοι & εκπαιδεύσεις

Οι έλεγχοι ποιότητας και η στοχευμένη υποστήριξη εγγυώνται έναν πυρήνα αφοσιωμένων εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται συνεχώς με τη βοήθειά μας

tutors

Η κοινότητα των καθηγητών μας σε αριθμούς

icon
+1500

Κορυφαίοι καθηγητές

icon
16

Μαθήματα

icon
5

Χρόνια εμπειρίας

icon
4.5/5

Βαθμολόγηση

Θα σας ενδιέφερε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα;

Συχνές ερωτήσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης πριν τους επιτραπεί να διδάξουν στην πλατφόρμα μας. Δοκιμάζονται όχι μόνο για τις γνώσεις τους, αλλά και για τις προσωπικές και διδακτικές τους δεξιότητες. Κατά μέσο όρο, γίνονται δεκτά μόνο 2 στους 10 άτομα που κάνουν αίτηση.

Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, με πάθος για διδασκαλία. Επομένως, είναι σε θέση να διδάξουν στους μαθητές πώς να προσεγγίσουν το μάθημά τους με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, εμφυσώντας τους το πάθος για μάθηση και καλύτερα αποτελέσματα.

Το εκπαιδευτικό υλικό προέρχεται απευθείας από τον μαθητή. Αυτό διασφαλίζει ότι η διδασκαλία καλύπτει ακριβώς αυτό που απαιτείται. Επιπλέον θέματα μπορούν επίσης να προετοιμαστούν κατόπιν αιτήματος.

Εάν ένας καθηγητής δεν είναι πλέον κατάλληλος για εσάς λόγω χημείας ή λόγω οργανωτικών θεμάτων, μπορείτε να αλλάξετε καθηγητές χωρίς προβλήματα.

Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο WhatsApp για επικοινωνία μεταξύ του μαθητή, του καθηγητή και του γονέα. Εκεί μπορείτε να συζητήσετε και να συντονίσετε τα μαθήματα. Υπάρχει επίσης ένας συνεργάτης επιτυχίας πελατών του GoStudent στην ομάδα για να σας βοηθήσει, εάν είναι απαραίτητο.

Οχι, φυσικά και όχι. Τα μαθήματα είναι μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή. Η εποπτεία δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, καθώς θέλουμε να εμπλέξουμε και τους γονείς στη διαδικασία, οι τελευταίοι ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την διδασκαλία.