Νομική γνωστοποίηση

Διεύθυνση

GoStudent GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna, AUT

Νόμιμος εκπρόσωπος

Gregor Müller

Αριθμός καταχώρησης

FN 447118 b

Δικαστήριο Εμπορικού Μητρώου:

Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης

Εκπρόσωπος σύμφωνα με ECG:

Municipal District Office 9th District WKO Vienna, IT Services

Αντικείμενο δραστηριότητας

Λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών, υπηρεσίες αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών

Αριθμός ΦΠΑ:

ATU70362118

Επικοινωνία

[email protected]