Οι Όροι & Προϋποθέσεις μας

Όροι & Προϋποθέσεις

Για

GoStudent GmbH

Για τους καθηγητές

(στο εξής "T&Cs")

 1. ΓΕΝΙΚΑ

   1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης ως FN 447118 b (στο εξής “GoStudent”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής “Πλατφόρμα”) στα πλαίσια του τομέα gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch και gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή.

   1.2 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως καθηγητές (στο εξής θα αναφέρονται ως “Καθηγητής”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Καθηγητών όταν αυτοί επισκέπτονται την πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής. Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής, το άτομο δεν μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας.

   1.3 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση της Πλατφόρμας από τους Καθηγητές. Τυχόν αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις δεν θα αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του GoStudent, ακόμα και αν το GoStudent δεν έχει εναντιωθεί ρητά σε αυτούς. Αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο εφόσον το GoStudent έχει συμφωνήσει εγγράφως σε αυτούς.

   1.4 Το GoStudent μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Εάν ο Καθηγητής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αφού ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους Όρους & Προϋποθέσεις, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

   1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Καθηγητή είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα στη διεύθυνση https://www.gostudent.org/gr/politiki-aporritou

 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   2.1 Οι Καθηγητές και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Χρήστες (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Χρήστης\”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα με βίντεο (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Μαθήματα Βίντεο\”) μέσω της πλατφόρμας.

   2.2 Εάν ένας Καθηγητής και ένας Χρήστης συμφωνήσουν σε μαθήματα βίντεο, η σύμβαση για αυτό θα συναφθεί απευθείας μεταξύ του Καθηγητή και του Χρήστη (στο εξής \“Σύμβαση Καθηγητή\”). Ο Καθηγητής θα λάβει επιβεβαίωση μέσω γραπτού μηνύματος στο WhatsApp σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή από το GoStudent.

   2.3 Η GoStudent διαχειρίζεται την πλατφόρμα και κανονίζει συμβάσεις διδασκαλίας για λογαριασμό των διδασκόντων για τους χρήστες της Πλατφόρμας. Επιπλέον, η GoStudent προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες σε σχέση με την εισαγωγή των χρηστών. Ωστόσο, η ίδια η GoStudent δεν γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις διδασκαλίας που συνάπτονται μεταξύ των χρηστών και των διδασκόντων.

   2.4 Το GoStudent μπορεί επίσης να παρέχει και άλλες υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας (π.χ. μια συνομιλία για την μελέτη στο σπίτι ή ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα για να δοκιμάσει κανείς τα μαθήματα βίντεο) όπου οι Καθηγητές μπορούν να πάρουν κάποιο μπόνους (λ.χ. μπόνους αφοσίωσης, μπόνους τακτικών μαθημάτων κ.ά.) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στο προφίλ των Καθηγητών στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent δεν υποχρεούται να παρέχει τέτοιες προσφορές ή να δίνει μπόνους στους Καθηγητές.

 3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

   3.1 Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει να έχει προηγηθεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο να δεσμεύεται από και αποδέχεται το σύνολο των Όρων & Προϋποθέσεων. Η χρήση της Πλατφόρμας από Καθηγητές προορίζεται αποκλειστικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι . Η εγγραφή είναι δωρεάν.

   3.2 Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Καθηγητής πρέπει να παρέχει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί αμέσως σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν.

   3.3 Το δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα υπόκειται σε περιορισμούς. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Καθηγητή χωρίς να παρέχει αιτιολογία, , καθώς και δικαίωμα αποκλεισμού ήδη εγγεγραμμένων Καθηγητών από την χρήση της Πλατφόρμας ομοίως χωρίς αιτιολογία. Για τον διακανονισμό και την πληρωμή των εσόδων που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της Πλατφόρμας και τα διατηρεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, ο Καθηγητής θα παρέχει στο GoStudent έναν τραπεζικό λογαριασμό σε Τραπεζικό Ίδρυμα εντός της περιοχής SEPA (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών). Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση εντός 7 ημερών από το γραπτό αίτημα του GoStudent (επίσης μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου).

   3.4 γΓια τη χρήση υπηρεσιών οι Καθηγητές άνω των 18 ετών.

   3.4 Η εγγραφή στην Πλατφόρμα είναι εφικτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσιών με χρέωση (μαθήματα βίντεο) μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών και οι Καθηγητές άνω των 18 ετών. Εάν ένας Χρήστης ή Καθηγητής είναι κάτω της αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας, τότε απαιτείται η συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του ατόμου.

   3.5 Το GoStudent θα παρέχει στον Καθηγητή πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων για την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Καθηγητή και θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό. Σχετικά με αυτό, ο Καθηγητής υποχρεούται να παρέχει στο GoStudent ([email protected]](mailto:[email protected])) μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην οποία ο Καθηγητής μπορεί να λαμβάνει επικοινωνίες ή/και έγγραφα. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αλλάξει, τότε ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού του προφίλ (WebApp) το GoStudent εντός 48 ωρών άμεσα παρέχοντας την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

 4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GOSTUDENT ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ

   4.1 Ο Καθηγητής ζητά από το GoStudent να παρουσιάσει στην Πλατφόρμα τις γνώσεις του μαθήματος που προσφέρει και να του παρέχει ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν εγγυάται ότι οι Συμβάσεις των Καθηγητών έχουν πραγματικά συναφθεί.

   4.2 Το GoStudent έχει το δικαίωμα να δέχεται πληρωμές στο όνομα και εκ μέρους των Καθηγητών, οι οποίοι συμφωνούν ότι εξουσιοδοτούν το GoStudent σχετικά με το σκοπό αυτό.

 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   5.1 Οι Καθηγητές μπορούν να εγγραφούν στην Πλατφόρμα προκειμένου να παρέχουν μαθήματα βίντεο. Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο. Όλοι οι Καθηγητές αξιολογούνται ως προς τα προσόντα, τίτλους τους κ.λπ. από την ομάδα διαχείρισης καθηγητών και προσλήψεων της εταιρίας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία εγγράφονται στην πλατφόρμα. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για μαθήματα βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, το GoStudent δύναται να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν φέρει καμία σχετική υποχρέωση . Από την άλλη πλευρά, ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για μαθήματα βίντεο.

   5.2 Δεν υπάρχει καμία σχέση εργασίας μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή, καθώς και καμία σχέση αυτών αν ο τελευταίος λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ενδεικτικά ο Καθηγητής δύναται: α) να χρησιμοποιεί υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει, υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής των υπηρεσιών της GoStudent. β) να επιλέγει τα διάφορα έργα που η GoStudent του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, σύμφωνα με την αποκλειστική βούληση του ιδίου. γ) να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδήποτε τρίτο. δ) Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τον οιονδήποτε προγραμματισμό της GoStudent. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται σε οδηγίες από το GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα όταν πραγματοποιούν μαθήματα βίντεο. Επίσης, δεν εκπροσωπούν το GoStudent έναντι τρίτων ούτε δύνανται να πραγματοποιούν εκ μέρους του νομικές συναλλαγές.

   5.3 Οι συμβάσεις καθηγητή συνάπτονται μεταξύ Καθηγητή και Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   5.4 Οι χρήστες μπορούν να συνάψουν σύμβαση διδασκαλίας με διδάσκοντα αγοράζοντας μονάδες για μαθήματα βίντεο μέσω της πλατφόρμας. Οι μονάδες για μαθήματα βίντεο μπορούν να αγοραστούν με τη μορφή ωριαίων πακέτων. Οι πιστώσεις για τις ώρες που είναι ακόμη ανοικτές μπορούν επίσης να καταργηθούν, εάν ολόκληρο το πακέτο δεν εξαντληθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, η σύμβαση διδασκαλίας μπορεί να παραταθεί αυτόματα μετά τη συμφωνημένη χρονική περίοδο, εάν ο χρήστης δεν ακυρώσει εγκαίρως και πριν από τη λήξη της περιόδου. Η χρήση της πλατφόρμας από τους καθηγητές προϋποθέτει τη συμφωνία με τις τιμές για τα μαθήματα που παραδίδονται στην πλατφόρμα. Οι τρέχουσες τιμές για τα μαθήματα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα- με την έγκριση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι τιμές αυτές θεωρούνται ότι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Καθηγητή και της GoStudent. Η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των μονάδων που πρέπει να αγοραστούν (πακέτα) και τις προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές ισχύουν μόνο για τα μαθήματα/πακέτα που κανονίζονται μετά από μια τέτοια αλλαγή.

   5.5 Η διεκπεραίωση της πληρωμής προς τον Καθηγητή για το μάθημα γίνεται από το GoStudent. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, μετά τη διεξαγωγή ενός μαθήματος βίντεο, η αμοιβή του Καθηγητή για το συγκεκριμένο μάθημα θα πιστωθεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.2).

   5.6 Ο Καθηγητής πληρώνει στο GoStudent μια προμήθεια για κάθε Σύμβαση Καθηγητή που συνάπτει. Ολόκληρο το αίτημα προμήθειας προκύπτει κατά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή. Η πληρωμή της προμήθειας στο GoStudent (που παρακρατείται από την πληρωμή) ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Εάν ο Χρήστης εξοφλήσει πλήρως την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) κατά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή, παράλληλα υπολογίζεται και η πλήρης προμήθεια για την πληρωμή αυτής στο GoStudent. Εάν ο Χρήστης πληρώσει την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) σε δόσεις, τότε η προμήθεια πληρώνεται επίσης σε δόσεις (αναλογικά) στο GoStudent (κατά τη στιγμή της αντίστοιχης πληρωμής της δόσης από τον Χρήστη). Το GoStudent δικαιούται να παρακρατήσει τις προμήθειες που οφείλει ο Καθηγητής από τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Χρήστης (ή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή).

   5.7 Μετά από την ολοκλήρωση ενός μαθήματος βίντεο, το GoStudent θα αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από τον Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και θα πιστώσει στον Καθηγητή το ποσό, αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια. Το GoStudent μπορεί επίσης να αφαιρέσει ποσό από έναν λογαριασμό Χρήστη και να το μεταφέρει (αφού αφαιρέσει την προμήθεια) στον Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει αναβάλει ή ακυρώσει μια συνεδρία εγκαίρως (δηλαδή 90 λεπτά πριν το δοκιμαστικό μάθημα ή 60 λεπτά πριν από το εκάστοτε προγραμματισμένο μάθημα) ή στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί σε αυτήν. Η προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent από τον Καθηγητή σε αυτήν την περίπτωση μη έγκαιρης αναβολής του μαθήματος ή μη εμφάνισης του μαθητή μπορεί επίσης να διαφέρει από την προμήθεια που καταβάλλεται όταν πραγματοποιείται ένα Μάθημα Βίντεο, δηλαδή να είναι χαμηλότερη.

   5.8 Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο ενός Χρήστη λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε το GoStudent δικαιούται ολόκληρο το ποσό που έληξε ως ειδική προμήθεια.

   5.9 Οι τρέχουσες προμήθειες πρέπει να είναι ανακοινωμένες στην Πλατφόρμα ή να έχουν γνωστοποιηθεί στον Καθηγητή, μέσω του ηλεκτρονικού του προφίλ στην πλατφόρμα.

   5.10 Εάν ο Χρήστης έχει αίτημα αποπληρωμής όσον αφορά το αγορασμένο, αλλά μη χρησιμοποιημένο Διαθέσιμο Υπόλοιπο σε ένα Σύμβαση Καθηγητή, η (αναλογική) προμήθεια ακυρώνεται επίσης αντίστοιχα (αναδρομικά) με την αποπληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Καθηγητής θα λάβει ένα ποσό στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του για τις προμήθειες που έχουν ήδη κρατηθεί.

   5.11 Εάν ένας Καθηγητής έχει συνάψει Σύμβαση Καθηγητή με έναν Χρήστη, είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη διεξαγωγή του μαθήματος βίντεο. Η λύση της Σύμβασης Καθηγητή είναι δυνατή μόνο βάσει του νόμιμου δικαιώματος καταγγελίας για σπουδαίο λόγο ή με τη συγκατάθεση του Χρήστη. Λόγω της λύσης της Σύμβασης Καθηγητή αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να επισυμβούν στην Πλατφόρμα όπως λ.χ. χρηματικές ποινές προς το GoStudent λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών του Καθηγητή, οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση Καθηγητή.

   5.12 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για την εκπλήρωση της Σύμβασης Καθηγητή σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα να διασφαλίζει ότι κατά την ανάρτηση περιεχομένου στην Πλατφόρμα έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης για το εν λόγω περιεχόμενο και ότι η παροχή περιεχομένου δεν παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ηθικά πρότυπα ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα, και δικαιώματα εμπορικού σήματος).

   5.13 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού περιεχομένου, υλικού και απαντήσεων (π.χ. σε συνομιλίες για μελέτη στο σπίτι).

   5.14 Ο Καθηγητής υποχρεούται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από το GoStudent. Ο Καθηγητής είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

   5.15 Ο Καθηγητής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού ή εάν ένας Καθηγητής παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτόν τον προσωπικό λογαριασμό.

 6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

   6.1. Μετά την επιτυχή εγγραφή ενός Καθηγητή στην Πλατφόρμα, δημιουργείται για αυτόν ένας λογαριασμός για το Διαθέσιμο Υπόλοιπο (ένας “Λογαριασμός Υπολοίπου ” ), στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της διεξαγωγής μαθημάτων βίντεο ή της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών (μπόνους). Δεν καταβάλλεται τόκος στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο.

   6.2. Ο καθηγητής μπορεί να δει το τρέχον υπόλοιπο του πιστωτικού του υπολοίπου στο λογαριασμό χρήστη του. Οι πληρωμές προς τον Καθηγητή πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, τον επόμενο μήνα από τον μήνα κατά τον οποίο ο καθηγητής ζήτησε την πληρωμή. Αυτό θα γίνεται με τη μορφή μεταφοράς χωρίς μετρητά στον πιο πρόσφατα προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Καθηγητή.

   6.3. Εάν το συμβόλαιο μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή λυθεί, τυχόν Διαθέσιμο Υπόλοιπο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί στον Καθηγητή, θα καταβληθεί σε αυτόν στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τη λύση.

   6.4. Τυχόν φόροι και δασμοί που σχετίζονται με την πληρωμή των εσόδων του Καθηγητή (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) πρέπει να δηλώνονται και να καταβάλλονται από τον ίδιο τον Καθηγητή. Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να θεωρήσει το GoStudent εντελώς αβλαβές σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή στο GoStudent εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων του Καθηγητή.

   6.5 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Ο Καθηγητής λαμβάνει τις πληρωμές από έναν εμπορικό λογαριασμό του GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές.

 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

   7.1 Το GoStudent επιδιώκει να καθιστά την πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, το GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. Το GoStudent δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

   7.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η χρήση ή η τροποποίησή τους, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και το GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

   7.3 Το GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλον και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Το GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ούτε αξιολογεί αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Καθηγητές μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή άδεια του ατόμου που αφορούν.

   7.4 Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, ολόκληρο ή μέρος του, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.

   7.5 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται η διανομή του κατωτέρω αναφερόμενου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας: α) ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, προσβλητικού, αγοραίου, βίαιου, υποτιμητικού και ανήθικου περιεχόμενου· β) προσβλητικών σχολίων ή απειλών προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους· γ) περιεχόμενου που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα και δικαιώματα· δ) περιεχομένου που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις· ε) περιεχομένου που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα στ) περιεχομένου το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί· ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

   7.6 Ο Καθηγητής παραχωρεί δωρεάν, μη αποκλειστικό, διαρκές και ελεύθερο δικαίωμα στο GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

   7.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

   7.8 Ανά πάσα στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

   7.9 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις παραμένουν δεσμευτικοί ακόμα και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες του GoStudent περιοριστούν ή διακοπούν. Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τους Όρους & Προϋποθέσεις αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

 8. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   8.1 Η σχέση ανάμεσα στον Καθηγητή και το GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

   8.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς τη Σύμβαση Καθηγητή (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. μη εμφάνιση ή αργοπορημένη εμφάνιση του Καθηγητή, έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει δικαιολογημένη καταγγελία στη διεύθυνση [email protected]. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το GoStudent έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ποιότητα ενός μαθήματος βίντεο και να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Στην περίπτωση που το GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι βάσιμη , το αίτημα του Καθηγητή για πληρωμή ακυρώνεται. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε αμοιβή έχει ήδη διατεθεί στον λογαριασμό και το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα αφαιρείται. Εάν ο Καθηγητής δεν διαθέτει επαρκές Υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκείνη τη στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε ποσό απαιτείται αργότερα από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του ή να απαιτήσει το ποσό πίσω σε μετρητά.

   8.3 Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων από κάποιον Καθηγητή ή σε περίπτωση μη τήρησης της Σύμβασης Καθηγητή, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η Σύμβαση Καθηγητή μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Καθηγητής πρέπει να συμφωνήσει στη μεταφορά της Σύμβασης Καθηγητή. Ο αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει έσοδα κάνοντας μαθήματα βίντεο, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με τον αρχικό Καθηγητή. Επιπλέον, ο αναπληρωτής Καθηγητής οφείλει την προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent για τη Σύμβαση Καθηγητή που ανέλαβε (και για τις μονάδες που παρέχει ο ίδιος). Εάν δεν μπορεί να βρεθεί αναπληρωτής ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την αναπλήρωσή του, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Καθηγητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 9. ΕΥΘΥΝΗ

   9.1 Το GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω του GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη του GoStudent για ελαφρά αμέλεια.

   9.2 Το GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Καθηγητής που σχετίζεται με την εκτέλεση του Σύμβασης Καθηγητή. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο Χρήστη.

   9.3 Το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται το GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλειπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με το GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

 10. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   10.1 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει το GoStudent από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που το GoStudent θεωρηθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης ότι φέρει αστική ή ποινική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που δημοσίευσε ο Καθηγητής στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   11.1. Σε περίπτωση που ένας Καθηγητής έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα ως καταναλωτής κατά την έννοια του Αυστριακού Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, έχει το ακόλουθο δικαίωμα υπαναχώρησης από το GoStudent.

   11.2 Ο Καθηγητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με το GoStudent σχετικά με την χρήση της Πλατφόρμας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα εγγραφής στην Πλατφόρμα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

   11.3 Ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει το GoStudent σχετικά με την υπαναχώρηση με μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα, ένα γράμμα ή ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου προς το GoStudent). Για τον σκοπό αυτό, ο Καθηγητής μπορεί να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να στείλει την φόρμα υπαναχώρησης μέσω της Πλατφόρμας από τον ακόλουθο σύνδεσμο, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Εάν ο Καθηγητής επιλέξει αυτόν τον τρόπο, το GoStudent θα του απαντήσει αμέσως την επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης.

   11.4 Για να θεωρείται πως ο Καθηγητής είναι συμμορφωμένος με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλει μια σχετική ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματός του για υπαναχώρηση, πριν το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης.

   11.5 Όλες οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vienna ή μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στο [email protected]

 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   12.1 Από τη στιγμή που ο Καθηγητής εγγραφεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα, η σχέση αυτού και του GoStudent διέπεται από μια σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Τόσο ο Καθηγητής όσο και το GoStudent έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν, με άμεση ισχύ, αυτή τη σύμβαση (η οποία σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας) ανά πάσα στιγμή, κάτι που οδηγεί και στην διαγραφή του Καθηγητή από την Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις ισχύουσες Συμβάσεις Καθηγητή με κανονικό τρόπο.

 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

   13.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με το GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Καθηγητή την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

   13.2 Το αρμόδιο δικαστήριο της Βιέννης είναι υπεύθυνο για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Καθηγητής μπορεί να ασκήσει κατά του GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Καθηγητή να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Καθηγητή - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Καθηγητής διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του. Για Καθηγητές που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   14.1 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανάμεσα σε ένα Καθηγητή και το GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   14.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων είναι ή καταστούν άκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και ταιριάζει με τον οικονομικό σκοπό του Καθηγητή και του GoStudent.

   14.3 Ως \“τρίτο μέρος\” σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Καθηγητής και από το GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.

   14.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, κανένας Καθηγητής αλλά ούτε και το GoStudent δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ή να αναθέσουν τις διατάξεις και τα δικαιώματα από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.