Kayıt Koşullarımız

GoStudent Ltd. Şti. için Kayıt Koşulları Öğretmenler için (nachfolgend die "AGB")

1. KAPSAM

1.1. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne FN 447118 b sicil numarasıyla kayıtlı GoStudent GmbH (kısaca “GoStudent” olarak anılacaktır), www.gostudent.org domaini üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.

1.2. Buradaki kayıt koşulları Platform’a eğitmen olarak giriş yapan herkesi (‘‘Eğitmen’’ olarak anılacaktır) kapsar. Eğitmen’lerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.

1.3. Bu Kayıt Koşulları ve GoRehberleri, Platform’un sadece Eğitmen olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Eğitmen olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca GoStudent’ın bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.

1.4. Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler GoStudent tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin ilanından sonra Eğitmen’in Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Eğitmen tarafından kabul etmiş sayılacaktır.

1.5. Eğitmenler kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan https://www.gostudent.org/tr/gizlilik web adresindeki Gizlilik Politikaları’ndan ulaşabilir.

2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

2.1. Eğitmenler ve Platform’a Kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) Platform üzerinden çevrimiçi Video Ders (“Video Ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.

2.2. Bir Eğitmen ve Kullanıcı arasında Video Ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, Video Ders için sözleşme doğrudan Eğitmen ve Kullanıcı arasında kurulacaktır (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır). Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesinin akdedilmesiyle ilgili olarak GoStudent tarafından bilgilendirilecektir.

2.3. GoStudent Platform’u yönetir ve Eğitmen Sözleşmesi Eğitmen ile Kullanıcı arasında akdedilir. Belirtmek gerekir ki GoStudent Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’nin tarafı değildir ve işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü GoStudent’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez. Başka bir deyişle, Eğitmen serbest çalışmakta ve bağımsız bir şekilde hizmet sunmaktadır ve GoStudent’ın rolü platformu işletmek suretiyle tarafları bir araya getirmekten ibaret olan aracı bir roldür.

2.4. GoStudent’ın Platform aracılığıyla Kullanıcılar’a hizmet sunma hakkı saklıdır. Eğitmen’in, GoStudent’ın Kullanıcılar’a sunacağı diğer hizmetlere katılması gerekli değildir.

3. KAYIT

3.1. Platform’u Eğitmen olarak kullanmak için kayıt olmak gerekmektedir. Platform’a kayıt ücretsiz olarak yapılabilir.

3.2. GoStudent’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. GoStudent, bir kişinin Eğitmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Eğitmenler’in Platform’u kullanımını haklı gerekçelerle iptal etme hakkını saklı tutar.

3.3. Eğitmen tarafından kayıt sırasında sağlanan bilgiler (özellikle telefon numarası ve e-mail adresi) eksiksiz ve doğru olmalıdır. Herhangi bir değişiklik derhal GoStudent’a bildirilmelidir.

3.4. Platform’a Eğitmen olarak kayıt olmak için 18 yaşını doldurma şartı aranmaktadır. Video DersEğer Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınması kayıt olmak için zorunludur.

3.5. GoStudent, Eğitmen tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturarak Eğitmen’in Platform’a erişimini sağlar.

4. GOSTUDENT'IN ARACI KONUMU

4.1. Eğitmen bu anlaşma ile GoStudent’dan, Platform’da Eğitmen’in sunacağı hizmetlere yer vermesini ve Platform üzerinden Eğitmen Sözleşmeleri’nin akdedilmesi için imkan sunmasını talep etmektedir. Ancak GoStudent, Eğitmen Sözleşmeleri’nin akdedileceğini veya gerçekleştirileceğini garanti etmemekte ve bu bağlamda herhangi bir yükümlülük veya taahhüt altına girmemektedir.

4.2. GoStudent, ödemeleri Eğitmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

4.3. Eğitmenler ile GoStudent arasında herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler GoStudent’tan hiçbir talimat almamakta ve Video Dersleri verirken bağımsız olarak ve tamamen kendi sorumlulukları altında hareket etmektedir. Ayrıca, Eğitmenler GoStudent’ı temsil etme yetkisine de sahip değildir.

5. EĞİTMEN'İN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Eğitmenler Video Ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn: okul dersleri) Video Ders sunmak istediklerini belirtirler. Kullanıcılar’dan Platform üzerinden benzer bir alanda Video Ders talebi gelmesi halinde, GoStudent bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak iletme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, Eğitmen’in de bu Video Ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.

5.2. Eğitmen Video Ders talebini kabul ederse, Eğitmen ile Kullanıcı arasında işnu Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler ve Kullanıcı Kayıt Koşulları hükümleri dikkate alınarak Eğitmen Sözleşmesi akdedilmiş olur.

5.3. Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedilmesinin ardından, Kullanıcı, Platform üzerinden Eğitmen’le Video Dersleri için krediler satın alır. Video Dersleri için krediler, birim paketler şeklinde satın alınabilir. Taraflardan biri sözleşme süresi sona ermeden zamanında itiraz etmezse, Eğitmen Sözleşmesi’nin anlaşılan süresi dolmasından sonra otomatik olarak uzatılması öngörülebilir.

5.4. Derslerin güncel fiyat tarifeleri platformda yayımlanır; GoStudent, tarifeleri ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.

5.5. Bu Video Ders kredi ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci GoStudent tarafından yürütülecektir. Bir Video Ders gerçekleştirildikten sonra, bu Video Ders birim kredisi Eğitmen’in Platform’daki kredi hesabına 6.2 numaralı madde hükmü dikkate alınmak suretiyle aktarılacaktır.

5.6. Eğitmen, akdedilen her Eğitmen Sözleşmesi için GoStudent’a bir komisyon öder. Tüm komisyonu talep etme hakkı Eğitmen Sözleşmesinin akdedilmesi ile doğar. GoStudent’a komisyon ödenmesi (kesinti yoluyla) şu şekilde gerçekleşir: Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken kredinin (saat paketinin) tamamını Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra peşin olarak ödüyorsa, komisyonun tamamının GoStudent’a ödemesi de derhal peşin olarak yapılır; eğer Kullanıcı ödenmesi gereken krediyi (saat paketini) taksitle ödüyorsa, komisyon da taksitlere paralel olarak ve ilgili Eğitmen Sözleşmesi’nde anlaşılan ödeme tarihlerinde taksitler halinde GoStudent’a ödenir. Komisyon, Kullanıcının ilgili taksitleri gerçekten GoStudent’a ödeyip ödemediğine bakılmaksızın muaccel olur. GoStudent, Eğitmen tarafından ödenmesi gereken komisyonu, Kullanıcı’nın ödemelerinden (veya kredilerinden) Eğitmen’e aktarırken mahsup etme ve ödemeleri komisyon tutarında eksik gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

5.7. Bir Video Dersin gerçekleşmesinden sonra GoStudent Kullanıcı’nın hesabından gerekli krediyi alır ve Eğitmen’in hesabına bu krediyi komisyon miktarını düşerek aktarır. Kullanıcı kararlaştırılmış bir Video Dersi öngörülen zaman diliminin dışında iptal eder ya da değiştirir veya derse katılım göstermezse, GoStudent krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Eğitmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek aktarabilir. Bu durumda ders gerçekleştirilmediği için GoStudent’a ödenecek komisyon, gerçekleştirilen bir Video Ders için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.

5.8. Kullanıcı’nın saat paketi kredilerinin belirlenen süre sınırı içinde kullanılmaması halinde, GoStudent, süresi dolan kredilerin tamamını özel bir komisyon olarak alma hakkına sahiptir.

5.9. Güncellenen komisyonlar Eğitmen’e bildirilir.

5.10. Kullanıcı’nın bir Eğitmen Sözleşmesi’nden gelen satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de bununla orantılı olarak iptal edilir. Bu durumda, Eğitmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.

5.11. Eğitmen bir Kullanıcı ile Eğitmen Sözleşmesi akdettiğinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, yükümlüdür. Eğitmenler’in hizmetleri bizzat yerine getirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeple, Eğitmenler yerine her zaman uygun ikame Eğitmen atanabilir. Eğitmen Sözleşmesi’nin Eğitmen tarafından sonlandırılması ancak kanunlardan kaynaklanan hallerde veya Kullanıcı’nın rızasıyla mümkündür.

5.12. Eğitmen akdettiği Eğitmen Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yasal düzenlemeler, Eğitmen Sözleşmesi’nde ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Özellikle Platform’a yüklediği her türlü içeriğe ilişkin olarak gerekli kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticari hakları gibi) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektedir.

5.13. Eğitmen, diğer Eğitmenler tarafından sağlanan her türlü Video Ders içeriği ve materyalleri diğer Eğitmenler’in açık rızası olmadığı sürece kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Eğitmen, kendisine GoStudent tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Eğitmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.

5.15. Eğitmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu GoStudent’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Eğitmen’in buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, GoStudent’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

6. KREDİ HESABI / ÖDEMELER

6.1. Eğitmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, Video Dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredilerin aktarılması için Eğitmen’e bir hesap (“Kredi Hesabı” olarak anılacaktır) açılır. Kredi Hesabı’na bir faiz uygulanmaz.

6.2. Eğitmen, sahip olduğu güncel kredi miktarını kullanıcı hesabı kısmından görebilir. Eğitmene ödemeler, bir dersin verilmesini takip eden takvim ayında, Eğitmen’in en son belirtilen banka hesabına elektronik transfer şeklinde yapılır.

6.3. GoStudent ile Eğitmen arasındaki ilişkinin sonlandırılması durumunda, Eğitmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, bir sonraki ayın sonuna kadar Eğitmen’e ödenir.

6.4. GoStudent tarafından Eğitmen’e yapılan ödemelere ilişkin her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi) Eğitmen tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Eğitmen, bu bağlamda GoStudent’ı muaf tutmayı ve GoStudent’in zararına hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. GoStudent, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları (Citi, Revolut vb.) ile çalışmaktadır. Eğitmen’e ödemeler ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden GoStudent tarafından yapılır.

7. PLATFORMUN KULLANIMI

7.1. GoStudent Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle GoStudent, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar GoStudent tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak GoStudent güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.

7.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. GoStudent tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse GoStudent’a aittir.

7.3. GoStudent Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. GoStudent, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eğitmen, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Eğitmen kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.

7.4. Bu Kullanım Koşullarını kabul ederek, Eğitmenler GoStudent’ın, Eğitmen’den sağlanan kişisel bilgileri (iletişim bilgileri, konu bilgisi, ikamet yeri, unvan ve öğretim becerileri ve deneyimi hakkında diğer bilgiler) mail ya da telefon ile iş ilişkisi kurulması amacıyla iletişime geçmeleri için Tus Media ve S.L. ile paylaşabileceğini kabul ederler. Verilen bu rıza, GoStudent’ın iş adresine gönderilen mektup veya tutor@gostudent.org adresine e-posta ile her zaman geri alınabilir.

7.5. GoStudent, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar.
a. ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler;
b. diğer Kullanıcılar’a Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler;
c. çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler;
d. başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler;
e. başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler;
f. virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler;
g. Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.

7.6. Eğitmen, GoStudent’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan, sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.

7.7. Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.

7.8. GoStudent Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.

7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler GoStudent tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

8. GARANTİ

8.1. Kullanıcı ve Eğitmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.

8.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn: tek bir Video Ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı haklı sebebini belirterek +43 670 3082068 numaralı WhatsApp destek hattı aracılığıyla şikâyette bulunabilir. Bu durumda GoStudent Kullanıcı ile Eğitmen arasında aracılık etmeye çalışabilir. Kullanıcı ve Eğitmen, GoStudent’ın her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. GoStudent Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Eğitmen bu Video Dersler için kredi ödemesi alma hakkını kaybeder. Gerçekleştirilen Video Dersler için Eğitmen’in hesabına önceden aktarılmış olan krediler hesaptan düşülür. Eğitmen’in hesabında o anda yeterli kredi bulunmaması durumunda, GoStudent Eğitmen’in daha sonra hak kazanacağı kredilerden tahsilat yapma, bu kredi tutarını mahsup etme veya bu tutarı nakit para olarak talep etme hakkını saklı tutar.

8.3. Bir Eğitmen tarafından Eğitmen Sözleşmesi’nin hiç ya da gerektiği şekilde yerine getirilmemesi halinde, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir Eğitmen bulmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi yeni Eğitmen’e devredilir. Yeni Eğitmen daha sonra önceki Eğitmen Sözleşmesi’nde mutabık kalınan koşullara uygun olarak Video Dersleri düzenleyerek ilgili kredi ödemelerini alabilir; ayrıca devraldığı Eğitmen Sözleşmesi için (devralınan Video Ders kredi ödemeleri için) GoStudent’a ilgili komisyonu da ödemekle yükümlüdür. Alternatif bir Eğitmen bulunamazsa veya kullanıcı alternatif Eğitmen istemezse, Eğitmen Sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilebilir.

9. SORUMLULUK

9.1. GoStudent, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece GoStudent’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. GoStudent hafif ihmali durumlarında (yaralanma hariç) sorumlu olmayacaktır.

9.2. GoStudent, Eğitmen’in Kullanıcılar’a karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. GoStudent özellikle Eğitmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Eğitmen’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Eğitmen Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü talep ve iddialar doğrudan Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.

9.3. GoStudent, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Eğitmen, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

10. EĞİTMEN'E DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

Eğitmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, GoStudent’ın Kullanıcılar’ın Eğitmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler veya üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, GoStudent’ı bu taleplerden muaf tutmayı ve GoStudent’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuk masraflarını da kapsar.

11. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ

GoStudent ile Eğitmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Eğitmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kaydolmasıyla başlar. Hem Eğitmen hem de GoStudent, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda dahi, GoStudent’ın, mevcut Eğitmen Sözleşmeleri’ni devam ettirmesi mümkündür.

12. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ YARGI YERİ

12.1. Bu Kayıt Koşulları ve GoStudent ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve uluslararası özel hukukun referans standartları hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına tabidir. Bu hukuk seçimi, yalnızca bir Eğitmen’in mutat meskeninin bulunduğu eyaletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumadan yoksun bırakılmaması durumunda geçerlidir.

12.2. Eğitmenler tarafından GoStudent’a karşı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklardan dolayı açılan tüm hukuki davalar için yetkili mahkeme Viyana Mahkemeleri’dir. Bu, Eğitmen’in başka bir yargı yerinde dava açma hakkını etkilemez. Eğitmen’e karşı açılacak davalarda, Eğitmen’in ikametgahının, mutad meskeninin veya işi gerçekleştirdiği yerin Avusturya’da bulunduğu durumlarda, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklar için Eğitmenin ikametgahının, mutad meskeninin veya işi gerçekleştirdiği yerin bulunduğu mahkemelerden herhangi biri yetkilidir. Sözleşme yapılırken Avusturya’da ikamet etmeyen Eğitmenler için kanuni yetki kuralları uygulanır.

13. SON HÜKÜMLER

13.1. Bu Kayıt Koşulları ve Eğitmen ile GoStudent arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Koşulları’ndan öncelikli olur.

13.2. İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Eğitmen ve GoStudent’ın ekonomik çıkarlarına en uygun olacak başka bir hükümle değiştirilir.

13.3. Kayıt Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Eğitmen olarak kayıtlı kişilerin ve GoStudent’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.