Νομική γνωστοποίηση

GoStudent GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 22/Stiege 2/ EG
A-1020 Βιέννη
ΦΠΑ: ATU70362118

Διευθύνοντες σύμβουλοι

Gregor Müller
Felix Ohswald

Αριθμός εμπορικού μητρώου

FN 447118b
Εμπορικό Δικαστήριο Βιέννης
Εταιρική έδρα στη Βιέννη

Περιγραφή δραστηριότητας

Λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών, υπηρεσιών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και πληροφορικής


Αρχή Eμπορίου

Δήμος Βιέννης


Μέλος του Επιμελητηρίου

Εμπορικό Επιμελητήριο Βιέννης,
Τμήμα Συμβουλευτικής Διαχείρισης, Λογιστικής και Πληροφορικής (704)

Νομικές πληροφορίες

Ισχύοντες εμπορικοί ή επαγγελματικοί κανονισμοί:
Νόμος περί ρυθμίσεως του εμπορίου 1994 (Gewerbeordnung 1994)

Διαδικτυακή επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Company’s tax number (ΑΦΜ) : 801566740

GEMI number (αριθμός ΓΕΜΗ) : 159257101000

Επικοινωνία

gr_support@gostudent.org
+30 210 300 56 08