Privacy Policy

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niemiecką wersją językową polityki prywatności a wersjami przetłumaczonymi, niemiecka wersja językowa posiada pierwszeństwo.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest GoStudent Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Vienna
Company registration number FN 447118 b

Jakie dane są przetwarzane i skąd te dane pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach relacji biznesowych.

Dane te obejmują:

Typ szkoły Grupę wiekową Numer telefonu Adres e-mail, jeśli został podany Pytania kierowane do społeczności Odpowiedzi udzielone społeczności Informacje o płatności, jeśli zostały podane Zdjęcie profilowe, jeśli zostało przesłane Dane identyfikacyjne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja GoStudent. Przedmioty szkolne, z których lubisz udzielać szczególnie dużo odpowiedzi, jeśli zostały podane Opis profilu, jeśli jest znany Informacje istotne dla nauczania (takie jak daty egzaminów, oceny, trudności w nauce itp.), jeśli zostały ujawnione

Pliki cookie

Pliki cookie są używane na tej stronie internetowej w celu ułatwienia korzystania ze strony, komunikacji oraz lepszego dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb. Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany przez stronę internetową na Państwa twardym dysku. Cookies nie uszkadzają komputera ani nie zawierają wirusów. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta również z Google Analytics. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”). Google stosuje pliki “cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej oferty online. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Google należy do programu “Tarczy Prywatności UE-USA” prowadzonego przez Departament Handlu USA. Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, umieszczają reklamy na stronach internetowych w Internecie. Osoby trzecie, w tym Google, używają zapisanych plików cookie do umieszczania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Państwu danych w sposób i w celach opisanych powyżej. Zbieranie i przechowywanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem wiążącym na przyszłość. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie przez Google, wchodząc na stronę służącą dezaktywacji reklamy Google (http://www.google.com/privacy_ads.html). Ponadto użytkownicy mogą dezaktywować korzystanie z plików cookie przez dostawców zewnętrznych, wchodząc na stronę dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Factoring

Usługodawca/partner umowny (GoStudent GmbH) może bez ograniczeń korzystać z usług faktoringu banku (banków) z oddziałem w Unii Europejskiej (odbiorca danych).

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu dochodzi do przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych [ 1) Optymalne dopasowanie osoby zadającej pytanie i udzielającej odpowiedzi, aby można było przetworzyć je w jeszcze lepszy sposób 2) Informowanie użytkowników o aktualizacjach aplikacji GoStudent 3) Oferowanie korepetycji online 4) Gromadzenie zgłoszeń dotyczących obsługi klienta w celu rozwiązywania sporów i problemów ze świadczeniem usług], w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych i/lub ze względu na uzasadnione interesy (w szczególności pliki cookie, analizę sieci, wykorzystanie do celów reklamowych, takich jak wysyłanie biuletynów), pod warunkiem, że Państwa interesy w zakresie zachowania poufności nie są nadrzędne.

- W celu wypełnienia zobowiązań umownych

(art. 6 (1) b RODO: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności w celu realizacji naszych umów z użytkownikiem. Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji umowy ma na celu przede wszystkim realizację oferowanej przez nas usługi edukacyjnej.

- W celu wypełnienia zobowiązań prawnych

(art. 6 (1) c RODO: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Przykładem takiego przetwarzania danych w oparciu o obowiązek prawny jest prowadzenie prawidłowej księgowości.

- W celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów

Artykuł 6 (1) f RODO): Przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, chyba że Państwa interesy związane z poufnością przeważają nad nimi.

W następujących przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów: - Reklama i marketing - Ulepszanie naszej oferty oraz witryny internetowej

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów.

Komu będą przekazywane Państwa dane?

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym na zlecenie (np. dostawcom usług IT) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania danej usługi. Wszystkie podmioty przetwarzające są zobowiązane umową do zachowania poufności danych i przetwarzania ich wyłącznie w zakresie powierzonych im zadań.

Jeśli istnieje obowiązek prawny, przekazujemy dane osobowe organom i instytucjom publicznym (np. organom ścigania, sądom).

Jak długo będą przetwarzane i przechowywane Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne. Gdy tylko Państwa dane przestaną być potrzebne, zostaną automatycznie usunięte.

Dane osobowe wymagane do realizacji umowy przechowujemy w każdym przypadku przez okres trwania całego stosunku handlowego, jak również poza nim zgodnie z ustawowymi obowiązkami przechowywania i dokumentowania (np. zgodnie z niemieckim kodeksem spółek lub niemieckim federalnym kodeksem podatkowym). Ponadto uwzględniamy ustawowe okresy przedawnienia, które w niektórych przypadkach mogą wynosić do 30 lat, np. zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (ABGB).

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo do dostępu do informacji
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach tych danych osobowych, okresie przechowywania, przysługujących Państwu prawach, pochodzeniu danych osobowych oraz o istnieniu funkcji zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sprostowania i usuwanie danych
Mają Państwo prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych na Państwa temat. Mają Państwo prawo zażądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie tych danych jest zgodne z prawem i nie istnieją żadne zobowiązania prawne z naszej strony do sprzeciwienia się ich usunięciu.

Ograniczenie przetwarzania danych
W określonych przypadkach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Możliwość przenoszenia danych Mają Państwo prawo zażądać przeniesienia Państwa danych, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio do wskazanej przez Państwa osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie możliwe.

Zastrzeżenia
W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa indywidualnej sytuacji. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że nasze powody przetwarzania przeważają nad Państwa interesami. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów reklamowych; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych do celów reklamowych. Aby skorzystać ze swoich praw w związku z Państwa danymi, które są przez nas przetwarzane, prosimy o kontakt z info (at) gostudent.at.

Skargi
Masz prawo skontaktować się z Austriackim Urzędem Ochrony Danych Wickenburggasse 8
1080 Vienna
+43 1 531 15-202525
Email: [email protected]
w celu złożenia skargi, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.